[caption id="attachment_310" align="alignright" width="300"]риболов на кефал риболов на кефал[/caption]

През топлите месеци пъргавият, любопитен лакомник е във върховна спортна форма. Кефалът е изключително разпространен вид във водоемите на страната ни и уловът му е възможен на всички познати монтажи, а използваната стръв и примамки, представляват смайващо дълъг списък. Именно поради тези причини са много и привържениците на различните видове риболов, но през летния сезон, а дори и през есента, с особена резултатност се практикува риболовът на кефал със спининг.

Този вид риболов, при който се използват само различни видове изкуствени примамки, е изключително атрактивен и динамичен спорт и печели все повече привърженици. Невероятното многообразие от примамки пък предоставя необятни възможности за експерименти, вариации и комбинации при използването на различни по размер и цвят модели, и при скоростта и начините на воденето им.

Оборудване

Естествено, става въпрос за използваните пръти и макари, но изборът им не винаги е лесна задача и до голяма степен зависи от личните предпочитания, опит, а и финансови възможности и не е без значение на какви водоеми ще се лови - с открити или гъсто обрасли брегове или на река.

Общо казано, са подходящи леки и пъргави пръти - коленни или телескопични, с дължина от 1,8 до 3 метра и акция на изхвърляне до 10-30 грама. Разбира се, коленните пръти са с доказани предимства, но при придвижване сред гъста растителност, телескопите са доста по-подходящ избор - имат удобна транспортна дължина и се разпъват и сгъват бързо и лесно, без да се налага снемането на монтираната примамка.

Качествена макара с прецизен аванс, предавка 1:5, а и по-бърза, и с вместимост на шпулата 200м. влакно 0,20мм, е напълно подходяща за целта. Относно влакната, изборът е доста голям, а подходящите сечения са от 0,16мм до 0,20мм. Личните ми предпочитания са за по-меките и разтегливи влакна, с повишени якостни параметри - важно условие за далечни и точни замятания.

Примамките

при риболов на кефал, с висока резултатност се използват въртящите се блесни номер 0, 1 и 2, а също и малки 3-4 сантиметрови воблерчета, плаващи или потъващи. Но сред богатия избор от различни по вид, марки и модели примамки, е трудно да се даде еднозначен отговор, кои от тях са най-подходящите.

Това зависи от конкретните условия и характера на водоема, а и самите кефали често пъти са склонни да променят предпочитанията си. Колебанията на водното ниво играят съществена роля при подобни капризи от страна на рибите.

Въртящи се блесни

Разбира се, някои от блесните работят по-добре от останалите и многократно са доказали своята резултатност и ако има нещо общо между тях, то е, че са скромни и семпли на външен вид (а и като цена), но с перфектно въртене. Сред тях особено място заемат някои български модели, които все още са изключително ефективни. За жалост не са добре разпространени, а и полъгани от скромният им вид, много риболовци не вярват, че тези примамки са способни да уловят нещо, но често пъти съм бил свидетел на безкрайно учудване, а и недоверие на колеги, които са проявили интерес каква блесна е "побъркала" кефалите. Едва тогава поглеждат на родните примамки с уважение.

В някои дни, в определени водоеми, въртящите се блесни - били те маркови или български модели, независимо от начините на водене, просто не работят - кефалите проявяват крайно безразличие, или просто плахо ги отбягват. Е, и тогава не може да се каже, че риболовът е провален - в действие влизат воблерите.

За улов на кефал най-подходящи са малките три-четири сантиметрови воблерчета, като и с този вид примамки експериментите са ключов момент към успеха.

Плуващите модели с естествени украски са изключително подходящ избор за преследване на кефалите, танцуващи на повърхността, но в определени дни отлични резултати се постигат и с потъващи модели - те позволяват да се замята чувствително по-далеч и пъргаво се гмуркат в по-дълбоки води. Не е възможно с точност да се посочат най-подходящите модели - именно затова е необходим богат и разнообразен набор от примамки, различни по размери, форми и цветове. Възможностите им обаче се проверяват практически - както при сериозна активност от страна на рибарите, така и в трудни дни, когато с чести промени и експерименти се нацелва подходящият подход.

Търсене

При риболов в река, местата, където са концентрирани кефалите, са сравнително лесно забележими, а и самите риби проявяват интерес и внимание към всичко, движещо се по течението, или цопващо във водата. Придържат се в близост до ниско надвиснали клони, подмоли, а и в сравнително по-дълбоки и тихи разливи, или вирове.

В условията на затворен водоем кефалите често сами издават присъствието си с отчетливи плясъци, когато са активни на повърхността, но в случай, че остават незабелязани, се замята на места, които са предпочитани от тях - крайбрежни плитчини и подводни тераси, отвесни скални брегове, залети дървета и храсти, надвиснали клони. Най-често рибите са в близост до брега, но нерядко се налага да се правят сравнително далечни замятания, понякога и при насрещен вятър - незаменим помощник, чиято поява винаги очаквам с нетърпение. Въпреки, че в условията на вятър се замята с повишена трудност, резултатите си струват усилията - кефалите много по-смело атакуват подадените примамки, а в тихо време понякога се налага, атаките да се предизвикат посредством високо водене на примамката - да "бразди" на самата повърхност.

Не са без значение и възможните комбинации на водене, както по скорост, така и в дълбочина - примамката бавнос е отпуска на дъното, след което се повдига на скорост към повърхността, като и обратната поредност - от бързо "браздене" да се азбавя и отпусне в по-дълбоки води, също не е за пренебрегване. Равномерно темпо, или водене с променлива скорост, или на тласъци, придавани посредством пръта, или с по-бързи обороти на макарата, често пъти водят до успех.

В случай, че е открит крайбрежен участък, където е регистрирано наличие на ято кефали, блесната се подава встрани и зад ятото, и почти веднага е атакувана още със самото повеждане, понякога от няколко екземпляра едновременно. Уловената риба се изважда внимателно, за да се избегне подплашването на останалите, след което отново се замята, но при липса на следващи атаки, е достатъчно придвижване - само крачка-две, повторно замятане и... следващия кефал не закъснява. Когато ударите станат съвсем редки, се замята ветрилообразно към вътрешността на водоема.

Все пак, докато при някои излети активността на рибата е такава, че блесната, или воблера биват мигновено атакувани още с цопването, то в други дни да се лови със спининг си е доста трудно изпитание и е наложителна честата промяна на примамките и начините на воденето им. В някои случаи кефалите проявяват особено предпазливост и атакуват блесните с кратки и плахи почуквания - в подобни моменти е препоръчителна замяната на стандартната тройка с по-малка, при което броят на ефективно закачените риби нараства чувствително. Тази замяна обаче при повечето маркови модели е почти невъзможно да се направи в полеви условия, без да бъде изцяло разглобена конструкцията на блесната, но... всички български блеснички позволяват бърза и лесна смяна на куката. Така че и в най-трудните дни има какво да се опита, за да се реализира успех.

Всъщност, с всичко казано до тук едва ли съм изчерпал темата относно уловът на кефал със спининг, а и самият риболов е една приятна безкрайна тема, по която винаги има какво да се каже.

От Павел Павлов