Жълто, червено, сребристо, зелено, синьо – силиконовите рибки и туистерите се предлагат по магазините в огромно разнообразие от цветове и комбинации между тях. Кои от багрите обаче ще дадат най-добър ефект? В този материал ще разберем при какви условия работят най-добре конкретните цветове и как най-пълноценно да оползотворим възможността от чудесен излет.Често срещано явление при риболова със силиконови примамки може да бъде следната ситуация – след десетки безрезултатни замятания с прекрасен зелен туистър ( доказал многократно своите качества ) решаваме да го заменим с неоново-жълт. Само след по-малко от 10 минути вече се е закачила първата бяла риба.Как провокира основно хищника да атакува дадена стръв – първата важна предпоставка е добрият визуален контакт с потенциалната жертва, втората – дразненията, които тя създава. Колкото по-силно вибрации създава туистерът под водата – толкова по-дразнещ става тя за нея.Повечето хищници като например, бялата риба и костурът имат чудесно зрение и могат да различат отделните цветове.

От кое обаче зависи изборът на подходящата за момента примамка?

Първата основна предпоставка при избора на цвят е годишният сезон. През зимата например температурата на водата е много ниска, обмяната на веществата на рибите, както и интересът им към храната силно намаляват. Ясно е на всички, че по принцип тогава тя кълве значително по-слабо и съвсем скромна хапка е достатъчна да засити нейния апетит. За да успеем да го провокираме специално със силиконови примамки, точният избор е изключително важен. През студените месеци хищникът отдава особени предпочитания на крещящите цветове.

По-слаба светлина – по-малка видимост…

През зимата слънцето не се качва така високо на небето, както през лятото и осветеността на земната повърхност е много по-слаба. Големият ъгъл, под който попадат слънчевите лъчи към водата – бързо ги отразява и те недостигат на голяма дълбочина. Колкото е по-голям ъгълът – толкова по-бързо се отразява светлината. Това намалява силно видимостта на по-голямата дълбочина, което влияе естествено и на рибата.През есента подводната растителност започва да гние и се свлича към дъното, образувайки тиня. Водата в близост до него се размътва и отново видимостта под повърхността намалява. За да провокираме хищника за да атакува основната предпоставка е добрият зрителен контакт. Колкото по-лесно вижда потенциалната си жертва – толкова по-голяма е вероятността да я нападне. Ярките и светлите тонове чудесно контрастират в мътилката и с тяхна помощ могат да се постигнат чудесни резултати.

Сребристо и фосфорисциращо

На добър успех може да се разчита и със сребристите силиконови примамки. Те имат свойството да отразяват светлината и да я разпространяват под водната повърхност. Това ги прави много добре забележими и привличат хищника и от по-голямо разстояние.При изключително слаба видимост например рано сутрин, привечер и при силно мътна вода фосфорисциращата стръв е най-силното оръжие на риболовеца. Преди всяко нейно поредно замятане е добре със силно фенерче и или светкавица на фотоапарат да облъчим примамката. По-този начин много по-лесно ще насочим рибата към куката.

Бистра вода

През зимата водата става изключително бистра и ясна видимост на повече от 10 м. не е нищо необичайно. При тази ситуация рибите чудесно различават своите жертви, както и цялата цветова гама на тяхната окраска. Ярките и крещящите  краски в такъв случай по-скоро ще стресират хищника, отколкото да го провокират да атакува.  Семплите и почти безцветни силиконови примамки дават в такъв момент по-добър резултат.Независимо че през зимата денят е много кратък и осветеността на земната повърхност е силно ограничена, при абсолютно бистра вода рибите могат да различат цветовете и в пълна тъмнина. Сред хищниците бялата риба има най-силно зрение и както всички свои конкуренти, се храни активно и нощно време. Това най-често става в близост до водната повърхност и плитките участъци на водоема. Светлите и ярките цветове в този случай дават по-добър резултат, отколкото семплите.

Да имитираме естествена жертва

При избора на цвят на силиконова примамка огромна помощ може да ни окаже естествената окраска на потенциалните жертви на хищника в момента. През есента в повечето водоеми основната храна на бялата риба и костура са дребните бабушки, уклейчета, костурчета и др. Ако един от тези изброени видове съществува в най-голямо количество в избрания от нас участък – неговата естествена окраска ще ни подскаже пътя към вярната посока.Въпреки всичко  не бива изцяло да се доверяваме на законите на природата. При постигане на посредствени резултати с избраната според нас подходяща за момента примамка е желателно да се експериментира. Кой знае – рибата може да предпочете нещо съвсем необичайно.

Конкретни предпочитания

Хищниците в различните водоеми често имат конкретни предпочитания по отношение цвета на стръвта. При положение, че често посещаваме определен обект и винаги експериментираме – сами ще стигнем до това заключение.Не навсякъде костурът предпочита сребристите примамки, някъде жълтите са по-резултатни, другаде – черните и т.н. Винаги обаче се ръководим от цвета на водата при своя избор. През лятото например, ако в нашия водоем се наблюдава цъфтеж на водораслите и всичко е обгърнато в зелено, решаваме, че тъмните примамки най-добре контрастират и с тяхна помощ постигаме чудесен резултат. През зимата на същото място с тяхна помощ също може да се разчита на успех, защото независимо че осветеността е ограничена – водата е изключително бистра. Светлите туистери по скоро будят недоверие в рибите.Преди всичко останало при избора на цвят на стръвта трябва да се водим от конкретните условия на водоема. Основна предпоставка за това са доброто му познаване и множеството експерименти. Пристигайки за първи път на непознат обект, само добрата наблюдателност не е достатъчна да ни насочи пътя към успеха.