[caption id="attachment_276" align="alignleft" width="300"]Зарган Зарган[/caption]

Семейство зарганови

Тялото е силно удължено, цилиндрично. Покрито е с дребни люспи. Челюстите са удължени във формата на човка. Върху тях се намират множество дребни, но остри зъби. Има една гръбна перка, разположена в задната четвърт на тялото. Страничната линия се намира в коремната област. Има плавателен мехур. Костите и имат зеленикав цвят.

Зарган

Тялото е издължено, закръглено. Дължината му е около 20 пъти по-голяма от височината му. Челюстите са източени като човка. Долната челюст е значително по-дълга от горната. На челюстите има множество дребни, остри зъби. Гръбната перка е разположена недалеч от опашката. Страничната линия е разположена в коремната област. Костите и имат зеленикав цвят. Зарганът е морска, стадна, пелагична риба. Топлолюбив вид, активно хранещ се и нарастващ през летните месеци. Зарганът е хищна риба. Зимува в Мраморно море.

Какъв е цветът на тялото?

Гръбната част на заргана е със зелен цвят с три надлъжни тъмни ивици. Коремът е сребристобял.

Какви са размерите на заргана?

На дължина достига 35-55см. Бързонарастваща риба. Живее 6-7 години.

Кои води на Черно море обитава?

Топлолюбива риба е. Обитава крайбрежните и открити зони на Черно море от май до ноември.

С какво се храни?

Хищна риба е. Храни се предимно с дребни рибки (хамсия, трицона и др.) и с безгръбначни животни. Лови се на морски червей.

Употребява ли се за храна?

Месото на заргана е нежно и вкусно, богато на фосфор. Използва се предимно в прясно състояние.