[caption id="attachment_287" align="alignright" width="300"]паламуд паламуд[/caption]

Семейство паламудови

Тялото е вретеновидно, странично слабо сплеснато. Страничната линия е слабо изразена. На гърба има две перки, допрени една до друга. В опашната част имат 6 малки перки. Паламудовите риби са широко разпространени, но в Черно море са представени само от един вид.

Паламуд

Тялото е торпедовидно със слабо изразена странична линия. устата е голяма, снабдена с остри конични зъби. Среща се често в Черно море. Благодарение на хищническия си начин на хранене паламудът е бързо растящ вид. Той е топлолюбов и зимува в Мраморно море. Напролет през Босфора навлиза в Черно море.

Обикновено стадата започват да мигрират при температура 11 градуса на повърхностните води. Стадата са с еднакви по размер индивиди, от по няколко десетки хиляди екземпляра. С навлизането си в Черно море те се разгъват на широк фронт, което е свързано с търсенето на храна. При движението си стадата имат клиновидна форма. При мигрирането си паламудите се ориентират по наличните стада риби, с които се хранят. Интензивното хранене на паламуда в Черно море продължава през цялото лято. В риболовната ни практика екземпляри с размер до 32см се нарича "циганка", а над 32см - "паламуд", по-възрастни от една година и тежащи над 1,5кг - "туруци'.

Какви са размерите на паламуда?

В края на първото лято достига до 44 см дължина, в края на второто - 56см, в края на третото - 62см. Най-големият екземпляр, уловен в Черно море, е с дължина 85см на възраст 5 години. С увеличаването на възрастта линейното нарастване намалява, но се увеличава тегловият прираст.

С какво се храни?

Той е хищна бързорастяща риба. Храни се с дребни рибки.

Употребява ли се за храна?

Паламудът има много вкусно месо. Осоленият и пушеният паламуд са истински деликатес. Не е обект на спортен риболов.