[caption id="attachment_280" align="alignright" width="300"]Лефер Лефер[/caption]

Семейство леферови

Тялото е продълговато, умерено странично сплеснато, покрито с относително малки люспи. Опашното стъбло е мощно, с две гръбни перки. Устата е голяма, с издаваща се напред долна челюст. Има остри зъби. Към семейството се числи само един вид - лефер.

Лефер

Тялото е продълговато, леко удължено и умерено странично сплеснато. Има тъмно петно в основата на гръбната перка. Той има плавателен мехур.

Топлолюбива стадна риба е. Обитава пелагичната зона на морето. Много бърз хищник, който преследва другите риби, както в крайбрежната зона, така и в открито море.

Леферът е сравнително бързорастяща риба. Нарастването и през първите 2-3 години е много бързо. Топлолюбива риба е и през зимните месеци не се среща в Черно море. Зимува в Мраморно море. През пролетта леферът мигрира към нашия бряг, от юг, обикновено в края на май и началото на юни. Стадата се движат компактно, в близост до крайбрежната зона. През летните месеци в нашите води остават малобройни групи от еднодушни индивиди.

Есенната миграция на лефера се извършва в продължителни срокове. През септември и октомври възрастни индивиди се срещат по цялото ни крайбрежие.

Размерният и възрастовият състав на лефера, посещаващ нашите води, е твърде променлив и отразява особеностите на стадата по време на миграцията му.

Какъв цвят е тялото? - Гърбът е тъмносив, а тялото светло. Страничната линия започва от горния край на оперкулума и завършва до опашния плавник.

Какви са размерите на лефера?

На дължина достига до 59см, живее до 6 години.

Кои води на Черно море обитава?

Топлолюбива риба е. Обитава крайбрежните и открити зони на морето.

С какво се храни?

Типичен хищник. Храни се предимно с риба. Преследва пелагичните риби - хамсия, сафрид, скумрия.

Употребява ли се за храна?

Месото на лефера е с високи вкусови и хранителни качества. Предлага се за консумация в прясно и консервирано състояние. Изпечен на скара, е тънък деликатес.