[caption id="attachment_284" align="alignleft" width="300"]лаврак лаврак[/caption]

Семейство лавракови

Тялото е удължено, сплеснато странично. Гръбните перки са две. Опашната перка е слабо вдлъбната. Има гребеновидни зъби. Страничната линия е цяла, тялото е покрито с неголеми люспи. Установени са два рода.

Лаврак

Тялото е удължено, леко сплеснато с мощно опашно стъбло. Опашната перка е слабо вдлъбната. Горната челюст е малко по-къса от долната, има тънки четковидни зъби. Обонятелните отвори са близо до очите. Тялото е покрито със сравнително малки люспи. Зад оперкулума има тъмно петно. Среща се във всички райони на Черно море. Държи се на малки групи или единично.

Миграциите му не са основно изучавани. През лятото се придържа разпръснато в крайбрежната зона, предимно около скалистите брегове. Местата за зимуване не са известни, но през топлите зими навярно остава да зимува в южните води на Черно море.

Какви са размерите на лаврака?

Лавракът е бързо растяща риба. Достига до 1 метър и 12кг тегло.

С какво се храни?

Води хищен начин на живот. Преследва различни видове риба, в това число и дънни видове.

Употребява ли се за храна?

Лавракът има вкусно бяло месо, употребява се в прясно и консервирано състояние.