[caption id="attachment_290" align="alignright" width="300"]калкан калкан[/caption]

Семейство калканови риби

Тялото е несиметрично, странично сплеснато, с овална форма, покрито с люспи или осеяно с щиповидни плочки. Гръбната и аналната перка са много дълги.

Семейството включва 38 рода, представени с много подродове. В нашите черноморски води се срещат три вида.

1. Черноморски калкан

Тялото е странично сплеснато, несиметрично, осеяно с костни шиповидни плочки. Очите са отляво на една линия. Устата е голяма. Долната челюст е издадена пред горната. Тялото му е високо. Черноморския калкан е дънна риба. Разпространена е повсеместно по нашето Черноморие и образува локални стада.

В разпределението на миграцията на калкана се наблюдава ясно изразена сезонност. Придвижванията му имат предимно местен характер и са свързани с размножааването и храненето му. Основната част от калканското стадо пред българския бряг зимува на дълбочина над 60-65 метра, като между 70 и 90 метра образува по-значителни струпвания.

Пролетното подхождане на калкана от местата за зимуване към прибрежната зона започва от края на март. От втората половина на април до средата на юни, калканът се разпределя на дълбочина 10-40 метра, където се извършва размножаването му. През летните месеци се оттегля на дълбочина над 40 метра. Есенното придвижване на калкана към брега е свързано с неговото хранене.То няма масов характер.

Размножаването на калкана се извършва през пролетнтие месеци, от април до средата на юни, на разстояние от 3 до 10 мили от брега. Най-масово - през май при температура на водата 8-16 градуса. Най-интензивното нарастване на калкана е през летнтие месеци. Тогава всички възрастови групи (без едно- и двегодишните) се разпределят на дълбочина 30-40 метра, където има по-достъпна храна в изобилие.

Стадата от калкан се състоят от 9 възрастови групи, от 2 до 10 години. На по-малка дълбочина живеят по-младите възрастови групи.

Какъв е цветът на тялото?

Окраската на тялото варира твърде много. Най-често е бежово-кафява, изпъстрена със светли или тъмнокафяви точки и петна, осеяно с шиповидни плочки.

Какви са размерите на калкана?

В зависимост от възрастта размерите на калкана варират от 36 до 62см. Теглото му е до 5,3кг. Живее 10-11 години, като някои екземпляри доживяват до дължина 80см.

Кои води на Черно море обитава?

Калканът е дълбоководна риба, чувстваща се най-добре на 65-75 метра дълбочина. На разстояние от 3 до 10 мили от брега.

С какво се храни?

Калканът се отнася към хищните риби. Храни се с риби, ракообразни и мекотели. Рибите, като меджит, хамсия, цаца, барбуня, съставляват 63% от храната му.

Употребява ли се за храна?

Месото на калкана е много вкусно. Приготвен добре е морски деликатес.

2. Писия

Тялото е странично сплеснато с листовидна овална форма, покрито с дребни, полускрити люспи. Устата е сравнително малка. По челюстите има един ред зъби. Очите са големи, разположени на дясната страна.

Писията е дънна риба. В морето се придържа в крайбрежната зона на дълбочина до 20-30 метра, обитава местата с пясъчно дъно. Обикновено лежи полузакрита.

Предпочита залвиите, където се среща в по-големи количества. Във Варненското езеро се среща повсеместно. Нарастването на писията е много бавно.

Какъв е цветът на тялото?

Окраската на тялото се променя в зависимост от цвета на дъното, от светлобежаво-кафява до тъмнокафява.

Какви са размерите на писията?

Достига до 30см дължина и живее около 10 години.

Кои води на Черно море обитава?

Обитава крайбрежните, предимно заливни води, на дълбочина 15-20 метра.

С какво се храни?

Писията се храни с организми, живеещи на морското дъно. На второ място с риби и мекотели.

Употребява ли се за храна?

Има бяло, много нежно и вкусно месо. Употребява се в прясно състояние.