[caption id="attachment_313" align="alignright" width="300"]Черноморска хамсия Черноморска хамсия[/caption]

Тялото е източено, слабо странично сплеснато, без коремен кил и е покрито с нежни, лесно опадващи люспи. Муцуната и е добре развита и надвиснала над устата, която е голяма. Челюстите и са снабдени с фини зъби. Странична линия липсва, гръбната перка е къса, разположена по средата на тялото. Това семейство са дребни стадни риби и е представено от около 40 вида, имащи първостепенно риболовно значение.

Черноморска хамсия

Дребна пелагична риба, живееща на стада, които се придържат в крайбрежната зона. В Черно море се наблюдават и извън континенталното плато, особено по време на размножаването си. Хамсията не понася температура по-ниска от 6 градуса. Мръстителният период на хамсията трае близо 4 месеца - от края на май до средата на септември. Окото на хамсията благодарение на особеното си устройство (наличието на отразяващ гуанинов слой) и позволява да открива през нощта по-едри организми като рибни личинки, служещи и за храна. Тя самата пък е храна за делфини, паламуд, лефер, карагьоз и други.

В Южния ни участък се лови повече хамсия. Напролет стадата се състоят от едри възрастни риби, докато на есен процентът на едрите хамсии в пасажите е нищожен.

Какъв е цветът на тялото? - Гърбът е тъмносин със зеленикав оттенък. Тялото е сребристо, покрито с лесно отделящи се люспи.

Какви са размерите на хамсията? - На дължина хамсията достига до 14см. Живее около 4 години.

Кои води на Черно море обитава? - Хамсията е крайбрежна пасажна риба. През топлите месеци на годината тя се отхранва най-усилено и се държи в горните водни слоеве, а през студените сезони търси дълбоки води с температура не по-ниска от 7 градуса.

С какво се храни? - Храната на хамсията се състои от планктонни организми. храни се интензивно сутрин и вечер преди залез. Това е свързано с денонощната миграция на планктона. Употребява ли се за храна? - Месото на хамсията е нежно. Осолената хамсия е изключителен деликатес.