Бургаски окръг е третия по големина в България. Граничи с Черно море, с Турция, с Ямболски, Шуменски и Варненски окръг. На неговата територия има 14 града. Селата в окръга са 245, обединени в 12 общини.Теренът на Бургаски окръг е разнообразен. От север се спускат склоновете на Източна Стара планина - Еминска, Карнобатска и Айтоска планина. Интересна в орографско отношение е хълмистата дъга, образувана от Хисар - край Карнобат, която преминава на територията на Ямболски окръг с Бакаджиците и завършва на изток с Каратепе, като се прелива в най-северните склонове на Странджа, спускащи се към Черно море. Тази хълмиста дъга е отворена към Черно море и всички реки се насочват и вливат в него.В окръга са разрешени за спортен риболов 22 реки с обща дължина 891 км и 25 язовира. В тях може да се лови кефал, крайморска мряна, шаран, кротушка.Бургаски окръг е чудесно място за отдих и спортен риболов. В окръга има много шосейни магистрали, жп линиите София-Бургас и Бургас-Поморие, модерна аерогара. Много удобен е пътническият морски транспорт.Справки могат да се правят в ОЦ на БЛРС в Бургас и ловно-рибарските дружества в Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Грудово, Малко Търново, Мичурин.