Използвайки директен монофилен повод, вместо високотехнологичен плетен повод с покритие, Гарт Етелсън успява да излъже зимните шарани в кристално бистрата вода.В ледено студения ден, бях решен да получа кълване от шаран и се насочих към Grendon Lake, идеален водоем с малка дълбочина и голяма популация на шарани.Водоемът е тинест и кристално бистър по това време на годината, така че трябваше внимателно да помисля какъв монтаж да използвам. Рибите тук са доста пресирани от риболовците и често стават мнителни към недодяланите монтажи. Трябваше да изпипам тактиката си, за да успея да излъжа някоя от тези риби, така че заложих на монофилните поводи, те дават голямо предимство в бистрата вода. Лягат леко на дъното, не се оплитат поради твърдостта на материала и на шараните им е много трудно да се справят с тях. Нося със себе си разнообразие от монофили, днес заложих на Guru N Gauge 12lb, като вързах обикновен балансиран монтаж с поп-ъп. С помощта на ножици издълбах малка дупка в плуващото топче, в която поставих малка сачма. Това ще ми осигури бавното потъване на стръвта. През зимата ярките поп-ъпи правят чудеса, така че аз заложих на изпитаният жълт ананас, като допълних куката Wide Grape номер 10 с малка PVA-торбичка с ниско маслени пелети. Заметнах монтажа, като използвах 60г. тежест, която не потъва на дълбоко в тинята и отпуснах линията. Втората пръчка вързах по същния начин, но на куката поставих розов поп-ъп. Винаги си струва да носите със себе си различни цветове топчета, тъй като всяко работи различно през различните дни. Веднъж щом разбера кой цвят работи най-добре, презамятам всички пръчки на него. Първото взимане дойде около час, след като заметнах. Забелязах няколко шарана да се показват около 50м, точно над стръвта ми и буквално след секунди сигнализатора запищя силно. Рибата се бореше силно, но в крайна сметка влезе в кепа, красив огледален шаран с тегло над 5кг.Заметнах монтажа обратно на същото място и бях силно впечатлен от представянето на монофилния повод. Поради твърдостта му, бях спокоен, че няма да се навие върху тежестта, а ще легне настрани и ще предпази стръвта от оплитане. Това работи още по-добре, ако спрете линията накрая на полета и положите монтажа в една линия. Хванах още няколко риби до края на деня и доказах, че тактиката ми работи прекрасно.

Как да вържем монофилния монтаж на Гарт Етелсън

  1. Нуждаете се от монофилен повод Guru N-Gauge 12lb, куки Wide Gape Kaptor номер 10, стопери и една сачма.
  2. С помощта на ножиците издълбайте малка дупка в поп-ъпа.
  3. След това нанижете топчето на влакното за повод и го подсигурете със стопер.
  4. Стиснете сачмата върху влакното и я вкарайте в топчето, така то ще потъва съвсем бавно.
  5. Сега направете безвъзлов възел на куката Wide Gape Kaptor номер 10, като стръвта трябва да остане близо до куката.