Булдата се предлагат по магазините за риболовни принадлежности в огромно разнообразие от цветове, форми и размери. Тъй като това изделие е с изключително широка употреба в много типове риболов, точният му избор по всички характеристики е от голямо значение. Правилното булдо с подходящия монтаж може да бъде силно оръжие в риболова.Най-резултатен този метод се оказва за затворени водоеми с различна големина. Едно голямо по размер булдо може да отнесе изкуствената муха много по далече, от която и да е мухарка, като в същото време се обхващат и по-големи параметри от водоема. Както изкуствена, така и естествена стръв може да се предложи от бреговата ивица и на най-недостъпните места от водоема, след което съвсем бавно и предизвикателно да се движи по повърхността. Здраво привързаната към основното влакно сфера има сравнително голямо съпротивление във водата и по-агресивните риби, често се самозасичат, което е голямо предимство.

Осем възможни монтажа за риболов с БУЛДО:

Фигурите от 1 до 8 показват различни варианти за употребата на булдо.
  1. Стабилно привързано от двете страни, изработено от прозрачна пластмаса или силикон. Поводът и основното влакно са директно привързани към двете халкички. Към по-скъпите модели булда тези халкички са подсигурени с метален пръстен, което до минимум намалява триенето на влакното в пластмасата и възелът се запазва сигурен по-дълго време.
  2. Вторият монтаж също е стандартен , като булдото е прикрепено към основната линия в една точка и е оставено подвижно. Специално разработен за риби, които не обичат да усещат съпротивление при поемане на примамката. Преди вирбела, свързващ основното влакно към повода, е нанизан силиконов стопер или гумена перла, който/която предпазват възела от претриване. Монтажът предизвиква от риболовеца безпогрешен усет и почти инстинктивна засечка, в противен случай изпуснатите риби ще бъдат повече от уловените.
  3. Този вариант е много подходящ за риболов на пъстърва, както във високопланинските езера, така и по морското крайбрежие. Той също е подвижен, но вторият вирбел осигурява някакво ограничение. Булдото се движи по 30-40 сантиметрово парче потъващ шнур или влакно с диаметър 0,35-0,45 мм. Монтажът е подходящ повече за риболов с естествена стръв, отколкото с изкуствена. buldo1-2-3
  4. Фиксиран монтаж с ярко-оцветено булдо. При него възлите са намалени на минимум, като има само един към мухата. Влакното минава през малка тръбичка в центъра на овала. Тук съществува голяма вероятност при борба с по-едра риба влакното да се претрие, затова е добре периодично да се проверява. Този монтаж е подходящ за риболов и на хищници , и за мирни риби, хранещи се с насекоми – като уклея, бабушката, червеноперката. buldo4
  5. Подвижен монтаж с булдо тип БОНАНД ( удължено норвежко булдо ). Широко разпространен по норвежкото крайбрежие, може да бъде изключително резултатен. Влакното минава обикновено само през една точка – в утежнената част на булдото. То лесно може да бъде потопено под водната повърхност при силен статичен вятър и вълнение, като това няма да ни попречи бавно да обикаляме големи площи от водоема. buldo5
  6. Монтаж за риболов на американска пъстърва и сивен. Булдото е свързано посредством вирбел към края на основното влакно. Напред към пръчката могат да бъдат привързани както една или две изкуствени мухи – така и естествена примамка за тяхно допълнение. buldo6
  7. С този монтаж могат да бъдат хванати доста тлъсти американки и сивени. Той позволява внимателно опипване на всички водни слоеве на голяма дистанция от брега. Размерът на оловото , съчетан с този на булдото , може да се регулира според конкретните предпочитания. buldo7
  8. Монтаж, разработен специално за риболов по морското крайбрежие, който намира чудесно приложение е във вътрешните водоеми. На 60 см. след булдото е привързано парче потъващ шнур с дължина 1,5 метра. Шнурът може да бъде както бързо-потъващ, така и бавно-потъващ, в зависимост от това на каква дълбочина се храни рибата. buldo8

Няколко основни правила:

Едно булдо може от плаващо да стане бавно или бързо потъващо, в зависимост от количеството на водата в него. При риболов в близост до дъното, което е желателно да бъде тинесто или песъчливо, могат да се използват алтернативни монтажи като No 7. При риболов с дълга линия след булдото след замятане, преди монтажът да се приводни, е желателно леко да затормозим с показалец изнизването на влакното от шпулата. По този начин поводът се изпъва напред и  не се допускат оплитания. Булдото пада леко и без плясък, за да се избегне и неприятният излишен шум.Булда, при които влакното минава през сърцевината им, се монтират по такъв начин, че заклиняващата тапичка да не се измъква по време на замятане и придърпване. Дебелият и край винаги трябва да е насочен към посоката на основното влакно.