[caption id="attachment_343" align="alignright" width="300"]Снимка от Банска река Снимка от Банска река[/caption]

Една от реките, която ни предлага добри условия за риболов най-вече на кефал, черна мряна, уклей, кротушка и др. Изворът и е от полите на Източните Родопи, като горното и течение минава западно от вр.Аида, покрай с. Буково, с. Воден и в посока към изток надолу минава през с.Сусам, с.Татарево, с.Гарваново, покрай с.Клокотница, с.Добрич и се влива в р.Марица над Димитровград. Посещава се целогодишно от риболовци, но повече в районите на средното и течение на с.Сусам, с.Татарево, с.Гарваново и с.Клокотница. Държи добри запаси от кефал (обаждат се и едри до 1кг.), също и през последните 4-5 години се завъди и доста черна мряна.

Ще започна от горното и течение, където съм имал успехи предимно от кефал (екземпляри между 200-500г.) и уклей. Местата, които посещавам, са между с. Буково и с. Воден. Най-вече на вировете под Черния камък, ккоито имат дълбочина до 1,5-2м и държат предимно кефал. ВИнаги след ноември до март съм се насочвал към този район, защото много рядко се е случвало да нямам слука. Едно от предимствата тук е, че малко въдичари посещават тези места, тъй като са трудно достъпни и се налага преход пеша около 4-5км. Но какво по-хубаво от разходка през красивата природа, съчетана с приятни часове на резултатен риболов.

РИболовствам на плувка, като ползвам прът от 2,4 до 2,7м дължина, тъй като бреговете са обрасли с дървета, храсти и пречат ползване на по-дълги прътове. Влакното, което ползвам, е от 0,10 до 0,14 в зависимост от това какви екземпляри се обаждат и от избора на място. Най-често предпочитана стръв е торен червей (закачен само един път през средата) и бял червей. Имаше моменти, когато се обаждаха по-едри екземпляри на малко жабче и на жива рибка. Дъното е каменисто, водата е изключително чиста и вкусовите качества на рибата са отлични. Спомням си, как на един Никулден с мой приятел имахме много добра слука. За три-четири часа направихме 3-4 кг. хубави кефали, които същата вечер бяха приготвени и не отсъстваха от традиционната трапеза на рибарския празник. Не ми е познат риболовът с мухарка, но смятам, че има чудесни места за този риболов.

Средното течение на реката е посещавано целогодишно от риболовци. От с. Сусам до с.Гарваново е най-предпочитаният участък. Реката е сравнително чиста, изобилие от кефал, уклей и черна мряна. Особено през февруари, март при затопляне на времето, има много добри резултати. Точно на 8 март тази година имах успех от завидни екземпляри черна мряна. Ще се спра малко по-подробно.

Разстоянието от Хасковските бани до с. Гарваново по реката пеша е около 15 км. Един преход, който е удоволствие за мен, като съчетавам туризма с риболова. Минавал съм десетки пъти този участък и почти винаги съм имал успех. При познаване на местата знаем къде да търсим кефал, къде уклей, къде черна мряна според сезона. Сутринта на 8 март бях готов с екипировката. Телескоп 2,7м. с макара, основно влакно 0,12, различни плувки, куки, рибарско кошче и за стръв си бях набавил торен червей и бял червей. Времето беше слънчево, но ветровито. Тръгнах от с.Гарваново, като движейки се нагоре срещу течението, до вечерта щях да се прибера до Баните, пробвайки по познатите места. Целта ми беше да намеря (ако вече е период на хранене) черна мряна. Реката беше пълноводна, но сравнително бистра. На първите вирове в самото село заметнах на торен червей. Така около 15-20 минути без резултат. Свалих куката номер 12 и я замених с номер 18. Сложих един бял червей и след малко първия уклей. Обаждаше се в началото на вира, малко след течението. За около 30 минути улових 10-15 броя среден калибър. Не бях тръгнал за това. Продължих нагоре. Под помпената станция има дълбок вир около 2м. Там беше мой познат от Хасково. Попитах го има ли слука. Показа ми 3-4 кефала по 200-300г. Гонеше го на торен червей. Обаждаше се, но рядко. Улових един от същия калибър. Продължих нагоре. Последният вир в края на селото ("Стария бент" или още "Циганския гьол") държеше големи кефали. Още от малък на 6-7 годишна възраст го посещавах. Нямаше въдичари, бях с кука номер 10 и стръв торен червей. Заметнах и веднага плувката "Тръгна" и заби. Засякох, нещо натежа, но се откачи. След 2-3 замятания пак на същото място се обади. Изчаках малко повече и... след кратка борба извадих 300-400г. кефал. Стоях още около 30мин, но успях да излъжа още един брой около 200г. Изплаши се и стана предпазлив. Продължих нагоре. След около километър имаше хубав вир. Надявах се там да излъжа още някой и друг кефал. Над този вир започваха "мрянските" места. Имах време и за тях. Наближавайки, видях пушек да се вие от участъка, към който отивах. След малко вече бях до "риболовците", които се бяха излегнали до огъня и "сладко" си пиеха "обедния аператив". Вирът беше на зиг-заг кръстосан от мрежи. Сърцето ми се сви, но какво да се прави. Само ги попитах: "Има ли?" Единият каза: "Някоя и друга мряна. По-късно може да излезе още нещо." Поне информацията, че са уловили мряна, беше полезна за мен. Значи се движи. Може пък да имам успех?! Предложиха ми да се сгрея с една глътка от ракийката им. Не им отказах, но ми "загорча" на гърлото. Видях, че имаха и две въдици, но явно нямаха нужда от тях. Бяха сигурно за "маскировка" при евентуална среща с надзиратели, които в последните години много рядко срещам. По-точно по реки не съм срещал от 7-8 години насам. Продължих нагоре, пробвайки по бързеи, прагчета и по моя преценка къде може да се обади мряна. Не щеше. Срещнах колега, който също търсеше мряна, но и той нямаше успех. Тук-там по някой кефал. Почвах да се отчайвам, въпреки че в коша имаше 5-6 броя добър кефал. Все още имах надежда, защото имаше две места, от които съм улавял най-много мряна, когато е била активна и още не бях стигнал до тях. Оставаше още малко да стигна до Буаза. Дълбоки вирове между скалите, където имаше едри кефали и непосредствено над вировете бяха местата, където се въртеше най-много мряната. Пристигайки, сложих тлъст торен червей на куката, като поводът ми беше 0,10. Дълбочината е около 2м. Бреговете са отвесни скали и пуснах такъма покрай скалите. Течението бе слабо и плувката ми се движеше бавно покрай скалата. На второто пускане "перото" трепна и тръгна бавно нагоре към течението. Изчаках 5-6сек и засякох. Там беше. Тежеше, устремявайки се към подводните камъни. Вероятно кефал. Бавно и внимателно, като авансът ми "Изскърца" няколко пъти, извадих кефал около 700-800г. След малко още един "удар" на по-малък екземпляр. Наближаваше 15-15,30ч. Реших да приключа с кефалския риболов и да пробвам последно "мрянското" място, което беше на 200-300м над мен. АКо не ще, имах 30мин път пеша до с. Татарево и оттам щях да се придвижа с автобуса до Баните. Първото място беше вир под силен бързей, с песъчливо дъно и дълбочина около 1,5м. Едно-две пускания по бързея, като куката се влачеше по дъното, на която бях нанизал 2-3 бели червея. След 2-3 пускания плувката ми тръгна всрани, като леко трепереше. Нервите ми се опънаха, обрах корема и засякох. Имаше закачена риба. Тръгна срещу течението и след кратка борба извадих мряна една педя. Куката се беше забила здраво в месестата и устна. Напипах ги! Щом една се обади, тя не е сама. Сърцето ми туптеше. Около 20см екземпляр. Заметнах отново. На 2-3 пускания нямаше празно. Дори понякога се случваше 3 пускания - 3 мрени. Имах 5-6 откачвания. Така около 20 минути - скубане. Невероятно е удоволствието. Само 3-4 броя бяха по 15-16см. Всички други - не по-малки от педя. Опитах и на торен червей. Същият резултат. Хранеше се здраво. Ударите намаляваха и по едно време престанаха. Крайно време беше. Погледнах часовника. Беше 16,40ч. Едно че ятото го бях разредил доста, друго, че останалите вече бяха усетили опасността. Берекет версин - казах на колегата, който идваше отдолу и ме попита има ли слука (същият, който търсеше мряна като мен). Изсипах улова на тревата. 19 броя над 20см и 4-5 по 15-16см. Кефалът и уклеят отделно. Колегата каза: "Браво. Имаш късмет. Напипал си мястото." Събрах въдицата и си тръгнах с него. Прибирайки се вкъщи, жена ми каза, като видя улова: "Днес е 8 март. Ти ще си я чистиш. Аз ще те водя на ресторант." Нямаше начин. Изчистих рибата и отидох да си пия ракията.

От Тенчо Христов