[caption id="attachment_247" align="alignright" width="300"]Риболов от мост Риболов от мост[/caption]

На пръв поглед, като че ли всичко е ясно. От мост е удобно да се замята. Само, дето е трудно да се извади рибата. Но с какво все пак мостът привлича и рибите, и риболовците?

В повечето случаи основите на моста са нещо като гранична линия на движението на рибата по реката. И тя винаги се навърта наоколо. От голямо значение е и сянката на моста - един постоянен фактор отгоре, който създава спокойствие. Ако заметнем от брега под моста, присъствието ни като възможна опасност за рибата ще е осезаемо - нали рибата усеща със сетивата си най-вече отстрани. Но при наличието на сигурно съоръжение над главата на рибата, тя не очаква опасност отгоре и кълве с по-голяма охота.

Някои основни постулати

Ако решим да замятаме на тежко, то това трябва да наподобавя "влашката плувка". Слагаме тежест, подходяща за съответно течение, така, че да задържа стръвта на определено място. Прътът е опрян на перилата на моста и максимално сме обрали "корема" на влакното. Прибавяме към линията и малка плувка, която да виси над водата - потрепването и ще означава сигурно кълване на рибата. Поводът е задължителен и е с дължина поне 35 сантиметра и диаметър не повече от 0,10 - 0,12мм, в краен случай 0,14мм, но обезателно трябва да е усилен. Решили ли сме да ловим на плувка - вариантите са два. Първият е да търсим рибата на повод с дължина 20-25 сантиметра, така че стръвта да лази по дъното. Вторият вариант е на паче перо или друга лека плувка да навием тънка оловна пластинка, така че почти плувката да е балансирана. Останалата миниатюрна тежест се слага преди повода, който трябва да е дълъг не по-малко от 40 сантиметра, а кукичките са с номер от 12 до 15. При риболов на пъстърва например, на по-буйна река като Чая, от мост, трябва да се замята с утежнена плувка, но без тежест над повода. Тъкмо по този начин преди четири години хванах разкошна балканска пъстърва от моста в центъра на Наречен.

Когато има и когато няма

"Мостовата" риболовна философия най-добре се проверява в практиката, при това, когато наоколо "не пипа". Ще разкажа няколко такива епизода, които могат да са от полза за читателите.

Преди години отидохме със сина ми на Струма в района на град Земен. По бързеите и вирчетата уловът ни не бе впечатляващ, докато стигнахме до един мост с разкошен бързей под него. С крайчеца на окото си забелязах как в лявата тиха част по повърхността изскочиха в паника дребосъци. Не е клен, такова поведение в река той има сутрин и вечер, а сега беше топъл следобед. Щука тук няма, значи има вероятност да е пъстърва.

Затова извадих кутийката със ситно пресян пясък и се приготвих за един трик, който малцина знаят, но дава резултат. Ако оваляме торен, земен, че дори и дъждовен червей в този ситно пресян пясък и го нанижем на куката на "масур", каато оставим два-три сантиметра от опашката да стърчат - получава се невероятно жива и въртяща се примамка, на която никое водно същество не може да устои.

От моста заметнах в бързея по посока на предполагаемата пъстърва и буквално след два-три метра плувката рязко потъна. Засякох и прътът се огъна на дъга. Синът ми хукна към края на моста и ми помогна вече от брега да извадим с кепчето прекрасна едра "балканка". Друг е въпросът, че при стръвта имаше още един трик. Пъстървата клъвна именно на земен червей от нашето ранчо в Бояна. Там специално подхранваме земните червеи с прясно мляко и скълцън чесън, но това е тема на отделен разговор.

Друг успешен риболов имах наскоро от моста на Искър, преди разклона за Негован. Тук реката е доста по-дълбока, отколкото при Панчарево и Враждебна. Кленът атакуваше какво ли не на повърхността, но не пипаше на въдица и колегите по брега бяха омърлушени здраво, включително и аз. И когато ми оставаха двадесетина минути до идването на автобуса, реших да се кача на моста и да пробвам на чип-чип. ТОва е типична мостова техника - на линията се връзва само кука, без тежест, без плувка и така стръвта се цопва отвесно в реката. За нула време хванах три клена по 250-300 грама, които като невидели един след друг ми атакуваха стръвта - грозд бели червеи.

Няма ограничение за сезоните

Мостовете са подходящи за риболов и през студеното време. Така например през отминалия зимен скобарски период имах хубаво изживяване на моста при разклонението за село Крупник, пак на любимата ми Струма. Както е известно по това време и мало, и голямо е полудяло по скобарския риболов на гола тройка. Лично мен този вид "спинингов" риболов не ме привлича - предпочитам си живата стръв.

На моста бяха накацали като лястовички множество въдичари, които упорито замятаха на гола тройка. Аз пък надянах на малката си единична кукичка опашчица от торен червей, а на върха на куката една пинка. И когато синът ми дойде ухилен с четири скобара, измъкнати надолу по бързеите на гола тройка, искрено се удиви на моите шест, хванати в тихата част под моста...