Когато воблерът е непознат на рибите, той представлява превъзходна стръв. На места, където има паднали клони, там се намират големите пъстърви – сигурни в своето прикритие. Да се замята от мястото, където се намираме, е невъзможно, тъй като вероятността за изгубване на стръвта е огромна. На такива места залагаме на плуващия воблер. Отваряме бигела на макарата и просто оставаме примамката да се спусне надолу по течението, към мястото с потопените клони. Щом застане на подходящото място, го стопираме чрез затваряне на бигела. С много бавно темпо водим воблера срещу течението към нас. Точно тогава вероятността от кълване е най-голяма, когато пътят му стигне до опасните закачки.Защо сравнително малко риболовци залагат на тази примамка при улов на пъстърва..? – набива се на очи скъпата цена на тази изкуствена стръв. Ако тя се скъса, става въпрос само за пари , затова повечето колеги използват по-евтини блесни. Изводът, е че тази примамка е малко позната на пъстървата. Именно по тази причина вероятността от удар е много по-голяма от тази на блесната.

С помощта на течението – право в целта

          Друго предимство на воблера представлява неговата способност да плува на водната повърхност. Той се потапя в момента на затварянето на бигела. В опасни ситуации с много закачки въобще не можем да се притесняваме от неговата загуба, той сам ще застане в нужната позиция.На места, където клоните на дърветата се спускат директно над водата, рибите се чувстват сигурни. В останалото пространство от реката се навъртат само дребосъци. Само когато закачките не ни плашат, можем да направим добър удар. Сравнително лесно можем да регулираме дълбочината, Ако забележим клон на пътя на воблера, е нужно рязко придърпване да го приближим към дъното. След това просто забавяме неговия ход и той обратно се качва към повърхността.Не е задължително непрекъснато да движим примамката по течението. Дори като стои на едно място, тя представлява страхотна примамка за хищника, движейки се наляво надясно като малка рибка търсеща храна. Това направо подлудява пъстървите и те напускат своето прикритие.При силно обрасли с водна растителност планински потоци, при които свободното водно пространство представлява тънка ивица по средата им, воблерът също е особено подходящ. Замятането тук е просто немислимо, но можем да сме сигурни, че той сам ще стигне до желаното място с помощта на течението.

НЕОБХОДИМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

  • Лека спинингова пръчка с тежест на замятане от 10 до 30 грама.
  • Малка стационарна макара.
  • Влакно с диаметър от 0,20 до 0,25 мм.
Един от най-ефективните воблери е 7-сантиметрова Рапала с цвят, имитиращ малка пъстървичка, директно привързан към основното влакно.