Река Дяволска е една от реките по Южното Черноморие, в която се среща морският кефал. Реката протича пред Приморско. Устието и се намира на южния плаж на града. Освен от морски кефал се обитава от платерина, илария (кефалови риби), шаран, каракуда, белица, попчета. Тук е мястото да спомена, че между морския и речния кефал няма нищо общо. Единствената прилика между двете риби е името им. Разликата между тях е огромна.

Начин на хранене

По отношение на начина на хранене, на живот, на улов на морския кефал се различава коренно от речния. Затова и всички техники и начини за улов на речен кефал тук са обречени. Морският кефал е обект на спортен улов от май до септември.

Какви такъми използваме

По река Дяволска морският кефал се лови на леко. Универсалната стръв е морският червей, но тази година отлични успехи се постигнаха и на торен и земен червей. При улов на морски кефал подходящо е използването на телескопи с дължина 270-360 м. Макарата трябва да е лека, бързооборотна с прецизен аванс. Влакното според мен не трябва да надвишава 0,22. Куките трябва да са бели или жълти, вариращи от номер 1-5. Добре е плувките, които се използват да носят повече олово. Според мен най-удачни са от типа „тапа“-коркови, оцветени в червено и бяло. Монтажът не е нищо особено. Класическият монтаж – кука, тежест, плувка. Дълбочината варира от 30-60 см. Характерно и за двата метода е придърпването, чрез което провокираме рибата да атакува поднесената и стръв.

Стръв

Стръвта: морски, торен или земен червей можем да си набавим сами или да закупим от рибарските магазини в Приморско (два на брой). Лично аз предпочитам да си вадя морски червеи от северния плаж на града. Разбира се, това става на точно определени места: срещу гробищата, до „стената“. Копае се на мястото, където вълната се разбива, в пясъка.

Как да уловим морски кефал?

След набавянето на стръвта ни остава единствено да отидем и да хванем тази красива риба. Разбрали отговора на въпроса как, остава да разберем и къде. Кефаловата зона в реката е от устието до последния (третия) мост. Удобни са местата вляво от въжения мост, под втория мост (голото място), под третия мост. Аз предпочитам тези, които се намират в района на недовършения строеж, до реката. Разбира се, по реката има много други места, които не са за подценяване. Добре е кепчето да ни е под ръка, тъй като бреговете на реката са обрасли с растителност, а липсата на такова често води до неприятни изненади.Морският кефал е красива и борбена риба. Усетил куката, той прави всичко възможно да се освободи от нея. Големите скокове, бързата и честа смяна на посоката, неправилната и ненавременна намеса на риболовеца често водят до неговото разочарование. Особено ако гостът е бил над килограм – често срещано явление. По р. Дяволска риболовствам от 4 години и смея да твърдя, че познавам добре навиците и. Тръпката от срещата с кефала през лятото (което прекарвам тук) ме топли през цялата година. Пожелавам това и на вас!

Автор: Ивайло Кръстев