За разлика от други страни този хищник е малко познат у нас поради населяването само на някои водоеми. Среща се в бистрите, бавно течащи води, и тихите води на езерата, блатата и др., където обитава и щуката. Костур може да се лови в река Дунав, Марица и най-големия и приток река Тунджа.Риболовът му е интересен, тъй като създава приятни емоции за спортистите. По структура и цвят на тялото костурът рязко се отличава от другите риби. Гърбът е тъмно зелен, хълбоците зелено-жълти,  вратът жълтеникав. Тялото му е овално, широко и малко изгърбено и е набраздено с около 8-9 напречни тъмни ивици, които някога се заменят с тъмни петна. Тази окраска се мени в зависимост от условията на водната среда и главно от цвета на дъното. Двата странични ( шийни ) плавника – опашният и аналният са яркочервени, коремните са жълти. Първият гръбен плавник е прозрачен е черни шипове, а вторият – зелено-жълт. Очите са оранжеви.Устата, като на всеки хищник е голяма, осеяна с много дребни зъби.Комбинацията от различни цветове му дава възможност да бъде незабележим и лесно да се приближава до плячката , без да възбужда недоверие.Упорството, кръвожадността и силата, с която преследва плячката си, са големи. Той не изостава плячката, докато не сграби със силните си и едри челюсти. Пред другите водни хищници, когато го нападнат, той разтваря силно перките си и поради острите шипове убива желанието им да го изядат.При пипане с ръце риболовците трябва да внимават, защото убождането на шоповете може да предизвика възпаление.Биологичните данни за костура са, че достига до 40-50 см. и тегло 4-5 кг. Обектите за спортен риболов са с по-малки размери ( 20-30 см. ) и 300-500 гр. Зимува в големите дълбочини на езерата и реките или в устията им.

Храна

Приема хайверени зърна, дребни водни насекоми, рачета, червеи, малки и по-едри рибки. За разлика от многото други риби храненето му се извършва през деня и крайно непредпазливо.Поемането на стръвта е без предварителна подготовка, с толкова голям устрем, че от него последва направо засичане, без да се налага това да прави въдичарят.

Техника на риболова

За риболов на костур не се изисква особена въдичарска подготовка и опит. Този риболов се оценява като изключително лек, защото костурът не е плашлива риба и освен това се движи на стада. С обикновена лека бамбукова пръчка, тънко влакно ( 0,20–0,22 мм. ) на дъно или на плувка с монтиран червей или рибка на куки номер 1-8  може успешно да се лови тази хищна риба. Атаката на костура е винаги откъм главата на рибката, докато на щуката – откъм корема.

Риболов с червеи

Той се осъществява на дъно, като оловото се монтира на края, а куката - на 20 см. над оловото или куката е накрая с подвижно олово, което опира до лопатката на куката, без да се смущава рибата. От време на време линията се повдига и пак се спуска, за да се възпроизвеждат дразнения върху костура.

Риболов с изкуствена рибка

Тя е за предпочитане пред блесните. След замятане рибката се оставя да потъне на дъното и след това започват симулативните движения с пръчката и макарата, като стремежът на риболовеца е рибката да се движи близо до дъното. Това се постига чрез бавно въртене на ръчката, забавяне почти до спиране, за да се даде възможност на рибката да падне на дъното и след това отново да се повежда чрез леко завъртане на ръчката.Риболовът само с блесна се извършва по същия начин, както с изкуствената рибка. За предпочитане са малките блесни с оловно тяло, което спомага за придържането им на дъното. Откъм гърба блесните са златисти, а откъм корема са сиви или сребристи.Месото на костура е много вкусно, поради което е предпочитан пред щуката във водоемите, където може да се срещат и двете риби.