Река Камчия е най-голямата наша река, която се влива направо в Черно море. Дължината й е около 250 км. Тя набира силата си от реките Голяма и Луда Камчия. За начало обаче се приема р. Голяма Камчия. Двете реки (Голяма и Луда Камчия) се събират при с. Цонево (някогашното Ракла) и по-нататък текат под името Камчия. Оттук реката се разлива и протича през "Лонгоза". Този забележителен резерват продължава до Черно море. Дълбочината на реката достига до 5 метра. Устието й е на около 40 км южно от Варна, но често се препречва от пясъците, натрупани от морето.През 1942г. край устието й от съветска подводница слязоха "поводничарите" (група български атифашисти) и това място сега е отбелязано с паметник.Водите на р. Камчия пълнят трите мощни язовира - "Тича", "Камчия" и "Георги Трайков", напояват хиляди хектари плодородна земя.Водите на р. Камчия са богати на много видове едра и дребна риба. Но значението, което тя има за народното стопанство, и стремежът да се съграни уникалният девствен лес "Лонгоза" ("Камчия"), наложиха да се ограничат участъците за спортен риболов - от м. "Пода" по течението на реката до Черно море.Река Луда Камчия може да радва въдичарите с многото си риба само в един район от 3 километра - след яз. "Георги Трайков".Видовете риби, които обитават тези райони са крайморска мряна, речен и морски кефал, шаран и др.