Баня

Намира се в околностите на с.Баня.

Бачево

Язовирът е близо до едноименното с.Бачево,на около 7км. от Разлог.

Белица

Този язовир е в района на с. Белица р. Белишка.

Бельово

Намира се до едноименното село в Катунската община (в западните склоново на Южен Пирин). На близо тече Бельовска река. Разстоянието до общинският център е 16 км.

Влахи III

Този язовир е в околностите на с. Влахи

Вълкосел

Това са 2 водоема. Близкото селище Вълкосел е в Сатовчанската община на 45 км. Югоизточно от гр. Гоце Делчев, с който се свързва с автобусна линия.

Голем Палим

Едноименното селище е съвсем малко и се намира в Санданската община, между реките Санданска Бистрица и Гогорица, северозападно от града.

Игралище

Едноименното село е в Струмянската община на 22 км. западано от гр. Сандански. Има автобусна линия с гр. Сандански.

Илинден

Под това название са известни 4 водоема близо до с.Илинден,в Хаджидимовската община на 18км. южно от гр. Гоце Делчев.Има автобусна линия до този град.

Кавракирово

Близо е до с. Кавракирово в Първомайската община, на 12 км. северозападна от Петрич. Има автобусна линия с градовете Петрич, Сандански, Благоевград.

Калиманци

Най-близкото селище е Калиманци-село в Катунската община, на Калиманската река. Има автобусна линия до Петрич и гр. Сандански.

Ключ

Язовирът е в околностите на с. Ключ.

Ковачево

Язовирът е до с. Ковачево-в Катунската община, в поречието Пиринска Бистрица. Автобусните му връзки са със с. Катунци и гр. Сандански. Най-близката ЖП гара е Кулата на 12 км.

Корница

Язовирът е до едноименното село Корница в Гоцеделчевската община, на 14 км. северно от града, с който има автобусна линия.

Кочан I

В района е на с.Кочан,което е също в Сатовчанската община, на 38км. източно от гр. Гоце Делчев. Автобусни линии има с град Гоце Делчев и Благоевград.

Лешко

Под това название съществуват 3 водоема край едноименното село. Лешко е селище в Благоевградската община,на 20 км. югозападно от окръжният център. Автобусните му линии са до с. Падеш и Благоевград.

Лъжница

Едноименното с. Лъжница е от Гоцеделчевката община. Намира се в северозападната част на Гоцеделчевската котловина,на 17 км. северно от града, до който има автобусна линия.

Любовище

Този язовир е в района на с. Любовище- малко селце в Санданската община. Намира се на левия бряг на р. Говедарска и на 1,5 км. от Роженския манастир.

Марикостеново

Едноименното село е в Петричката община, близо до р. Струма, на 12 км. източно от града. На 2 км. са Марикостеновските минерални бани и гара на ЖП линията София-Кулата. Автобусните му връзки са с градовете Сандански, Благоевград, София.

Мулетарово

Носи името си от с. Мулетарово в Петричката община, на 9км. от Петрич, до който има автобусна линия.

Ощава

Наречен е така по името на близкото селце-Ощава.

Плоски

Този язовир е край с.Плоски-в Санданската община,на 17км. северно от града.На 5 км. от селото има спирка на ЖП линията София-Кулата.Съществува и автобусна линия до гр. Сандански.

Рибново

В района е на с. Рибново в Гърменската община на 31 км. северно от гр. Гоце Делчев, с който има автобусна линия.

Садово

Този язовир е близо до с. Садово-в Хаджидимовската община, в южната част на Гоцеделчевската котловина. Автобусна линия го свързва с гр. Гоце Делчев.

Сатовча

Намира се край с. Сатовча.

Селище

Едноименното село е в Благоевградската община, на 9 км. западно от окръжният център, с който има автобусна линия.

Скрът

Малък язовир до с. Скрът в Петричката община, на 23км. западно от Петрич. От селото до Петрич има автобусна линия.

Слащен

Намира се до с. Слащен-в Сатовчанската община между реките Места и Доспат, на 45 км. източно от гр. Гоце Делчев, до който има автобусна линия.

Храсна

Това са 2 водоема близо до селището Храсна, което има около 60 жители. Намира се в Катунската община на югоизток от с. Горно Спанчево.

Хърсово

Близо е до с. Хърсово- в Санданската община, на около 1,5 км от Мелнишката река. Има автобусна линия до Петрич и гр. Сандански.

Цапарево

Намира се край едноименното село, на 29 км от гр. Сандански.

Яково

Язовирът е до с. Яково- в Първомайската община, на 25 км северозападно от Петрич. Има автобусна линия до града.