Всички бомбарди са направени по един и същ начин; обло тяло с антена, през които минава влакното. Изработват се от пластмаса и синтетика, като могат да бъдат утежнени с метална част. Главната им функция е тази на утежнение на линията, което позволява замятане на много голяма дистанция. Това е далеч по-удачен вариант, отколкото, ако монтираме например оливетка.

Има три вида бомбарди и в зависимост от подбрания ловим на определена дълбочина. Независимо от теглото си, те се разделят на плуващи, полупотъващи и потъващи. Плуващата има функции, сходни на тези на булдото. Когато например ловим пъстърва в планински езера, често пъти ситуацията е такава, че рибата се храни с насекоми по повърхността, но на 40 метра от брега. В този случай бомбардата позволява да сервираме примамката на петнистия хищник на подобна дистанция. От друга страна, аеродинамичната форма дава възможност за съвсем безшумно придвижване на бомбардата във водата, за разлика от повечето видове булдо.

Плуващата бомбарда намира приложение при риболова на хищници, когато гонят плячката си на повърхността, но на 30-40 метра навътре. Оставяте един метър повод, а на куката закачате малко рибе или силиконка. Успехът е гарантиран!

Полупотъващата бомбарда се движи много леко в средните водни слоеве. За да откриете на каква дълбочина е рибата, при първоначалното замятане бройте например до пет, на следващите хвърляния до шест, до седем и т.н. Когато имате удар, запомнете до колкот сте броили и при следващото замятане отново изчакайте същия брой секунди, за да попадне примамката точно в рибния пасаж.

Потъващата бомбарда пада леко към дъното, за разлика от оловните тежести, и остава почти незабележима за рибите. Освен това имаме директен контакт с блесната или друга избрана примамка, за разлика от дънния риболов. Незаменим помощник е при риболова на щука, бяла риба или костур, когато кълвят в дълбокото. Монтираме на еднометров повод воблер или мъртва рибка, като придвижваме линията точно над дъното, внимавайки да не закачаме подводна растителност, храсти и т.н. Екипировката включва лека, чувствителна и фина пръчка с дължина от 3,70 до 4,50 метра. Тя позволява да чувстваме във всеки един момент какво става в другия край на линията и същевременно да заметнем възможно най-далеч. При монтажа на линията, както е показано на схемата, поставяме между вирбела и бомбардата една перличка, а може да си направите и специален амортисьор. Използват се специални тройни вирбели. Дължината на повода варира в зависимост от дълбочината, на която ловим - от 2 до 2,5 метра за повърхностна и между 1 и 1,5 метра за по-дълбоки слоеве. Можете да използвате абсолютно всякакъв вид стръв - от изкуствена муха до торния червей, в това число блесни, воблери, живи или мъртви рибки и т.н.

Самият избор на бомбарда се прави в зависимост от това на каква дистанция и дълбочина желаем да ловим. Добре е да разполагаме и с трите вида. Например 10- грамовите бомбарди с плуващ, полупотъващ и потъващ вариант са подходящи като за начало.

Освен трите разновидности на бомбардата, следете и за нейните допълнителни спецификации. На повечето от тях са отбелязани теглото във вода, както и за колко секунди потъва на определена дълбочина. Ако например искате да придвижвате примамката си съвсем леко на 2-3 метра под повърхността, използвайте бомбарда, която тежи 1 грам във водата. Ако искате по-агресивно водене в същите водни слоеве, трябва да монтирате бомбарда от 3 грама.

С бомбарда за пъстърва в езеро

Без да бъде шампион, всеки италиански риболовец, използващ бомбарда, ще хване по три-четири пъстърви, ако лови в планинско езеро, докато в противен случай уловът се свежда най-много до една бройка. В Италия стотици планински езера са обект на риболов по този начин. Според колегите от Апенините, ако ловите на езеро с бомбарда и нямате удар, това е не защото рибата не иска да кълве, а понеже вие сте допуснали някаква грешка. Налага се първо да опитате във всички водни слоеве с различните видове бомбарда. Водете примамката с паузи в обирането на влакното, придвижвайте я навсякъде в търсене на пъстървата. При пъстървовия риболов ние търсим рибата, а не тя нас. Когато забележите присъствие на повърхността, имайте предвид, че обикновено пъстървата не плува отгоре, а излиза от 4-5 метра дълбочина и след това се гмурка обратно надолу. В такъв случай ви е нужна полупотъваща бомбарда, чието тегло във водата е 1-2 грама (на всяка бомбарда тези данни са отбелязани) и пада към дъното съвсем лекичко и бавно.

Ако сте имали два или три удара на повърхността, след което атаките са престанали, опитайте на същото място, но в по-дълбокото. Сложете бомбарда с тегло във водата от 4 до 6 грама. Пробвайте промяна в ритъма на движение на примамката, правете паузи. Обикновено кълването е след задвижването на примамката, тъй като пъстървата остава с впечатлението, че набелязаната жертва иска да се изплъзне. Следва удар и неуписуеми емоции. При риболова на балканска пъстърва в езеро най-големият проблем е да намерим къде е рибата, понеже запасите обикновено ас сравнително ограничени. От друга страна, балканката не поема каквато и да било стръв. В случай че нямаме удар на блесната, италианската школа препоръчва използването на мъртва рибка или друга естествена стръв, спусната в най-дълбоките места. Достигането до дъното на бомбардата се усеща по влакното. В студения сезон се използва полупотъваща бомбарда, а във всички случаи поводът трябва да бъде над 2 метра със сечение 0,12 или 0,14.

Предимства на бомбардата

В риболова обикновено срещаме две трудности - да установим къде е рибата, а след това да я заинтерсуваме с примамката. Често пъти някои видове монтаж са много трудни за прилагане при определени условия - например, когато се налага да ловим на плувка при силен вятър, точното замятане надалеч е почти невъзможно. Бомбардата, без да претендира да измести традиционните начини на риболов, предлага интересни решения в подобни случаи. При пъстървата например използването на бомбарда в риболова с естествена стръв - например червей или ручейник, позволява стръвта да пада съвсем леко към дъното, почти в естественото си тегло, стига да сме подбрали бавно потъваща бомбарда. Именно в това е голямото предисмтво на този прибор - с него можем да спускаме стръвта съвсем бавно към дъното, можем и по-бързо, в зависимост от видовете и броя бомбарди, с които разполагаме. Директният контакт със стръвта и незабавното усещане на кълването е друго основно предимство на бомбардата. Ако предпочитате риболов на хищници с придърпване, можете да използвате следния трик - монтирате бомбардата, а на куката закачате за устата жива малка рибка. След като достигне дъното, правите пауза и повтаряте. В този случай често пъти ще ви се струва, че костурът иска да издърпа рибето направо от ръцете ви. Да не говорим, че това е един от най-удачните методи за улов на бяла риба.

С блесна и бомбарда за хищници

Как да ловим с малка блесна на голяма дистанция? Как да направим така, че воблерът ни да плува на 10 метра под водата? Как да ловим с отвесна блесна, когато няма лед и не разполагаме с лодка? Отговорът е един: с бомбарда. Тя върви отлично с всички видове блесни. Основното правило е, че бомбардата винаги трябва да бъде по-тежка от блесната, като поводът трябва да е дълъг от 1,20 до 1,40 метра. Възможни са най-различни комбинации между бомбардата и блесната, всичко зависи от това какъв риболов желаем да практикуваме. Можете да използвате клатушка с плуваща бомбарда или въртушка, монтирана с потъваща. Много удобно е да ловим например костур на далечна дистанция с въртяща блесна номер 0, за която обаче е задължително да притежава всички характеристики на доброто въртене на лопатката. Бомбардата се използва и в комбинация с воблер.