Зимуване и сън на морските рибиЯвленията зимуване и зимен сън далеч не се наблюдават при всички риби. Сред морските риби типичното зимуване е изразено сред много от калканите, писиите и др. За да зимуват, морските риби се отправят на дълбочина 150-300м, където образуват значителни струпвания. Намаляването на активността и зимуването на дълбочина е свойствено най-вече за обитателите на крайбрежните води. Морските риби, отправящи се да зимуват на дълбочина, трябва предварително да натрупат големи мастни запаси, което ще им помогне да преживеят студените зимни месеци. При това дори сред родствени видове има различия. Например в Бяло и Баренцово море едни от представителите на сем. Калкани цяла зима плуват покрай бреговете и се хранят, а други в сънен вид се оттеглят на дълбочина. Съответно тези риби, които се хранят активно през зимата, нямат необходимсот да натрупат запаси.Такива популярни морски риби като азовската и черноморската хамсия в слабоактивно състояние почти не се хранят, изкарвайки зимата на дълбочина 100-150м в южната част на Черно море. Хамсията натрупва зимни запаси и особено се цени от риболовците. Зимуването е разпространено и сред много проходни риби - есетрови, сьомгови и др.

Пресноводни риби

Най-широко е разпространението на зимуването на пресноводните риби в умерените пояси. Всички риби, обитаващи тези ширини, се делят на различни екологични групи и независимо от това преживяват сложен зимен период. Най-често зимуването е характерно за лимнофилните риби (които обитават камъни и там отлагат хайвера си) и стагнофилните, т.е. тези, които могат да замръзват в леда и после без опасност за здравето им да се размразяват. Като правило, рибите живеещи в реките, зимуват по-рядко от рибите в стоящите водоеми. Но в реките също има зимуващи риби: растителноядния амур, белия толстолоб и др. Тези риби се струпват в руслото на реката, а телата им се покриват с дебел слой слуз.В арктическата зона голяма част от рибите се хранят целогодишно и не само не намаляват активността си през зимата, но много от тях, например ред сигове, дори увеличават активността си. Там обаче не е много комфортно да се ловят тези риби. В умерените зони количеството зимуващи риби се увеличава. Повечето езерни риби през зимата силно намаляват активността си, или напълно спират да се движат; те се концентрират в зимували ями, където изкарват зимата. Някои риби зимуват в руслото на реката. Благодарение на натрупаните през лятото резервни вещества, рибите успяват да оцелеят и при малко количество кислород във водата.При това, рибата, стараейки се икономично да изразходва силите си, извършва значително по-малко резки движения и премествания под леда.За растителноядните риби от умерените ширини зимуването е способност да се приспособяват към отсъствието по това време на подходяща за ядене растителност.През летния период, тези риби натрупват необходимото количество хранителни вещества, което им помага да преживеят зимата. Случва се риби от един вид, обитавайки различни региони, в зависимост от околната температура да прекарват съвършено различно зимата. В южната част те са бодри и активни през зимата, а в северната - зимуват и практически не се движат.

Влияние на температурата

Оцеляването на популацията в немалка степен зависи и от температурата на въздуха. Когато тя е аномално ниска, нанася значителни вреди на популациите на много видове риби, които след това трудно се възстановяват. Някои видове възрастни риби, като платиката, през зимата намаляват активността си, докато младите платички обратно - остават бодри и продължават да се хранят. Физиолозите-ихтиолози обясняват този феномен с това, че при младите риби всички хранителни ресурси се изразходват за обезпечаване на линейния ръст, а увеличаването на дължината е единствения им шанс да намалят пресата на хищниците и да останат живи, което може да се счита за поредната еволюционна адаптация на вида, способстваща оцеляването му. В топлите периоди се хранят всички възрастни групи и за младите храната става по-трудно достъпна и те не могат да растат на дължина. С това биолозите си обясняват факта, че през зимата риболовните трофеи са по-малки, отколкото през лятото.

Предзимно кълване

Учените са направили експерименти, които са показали пряката зависимост между оцеляването на рибите при ниски температури и количеството (и качеството) на натрупаните по-отрано запаси. Така например, ако шаранът в началото на зимата е натрупал 4% тлъстини, през зимата може да гладува до 190 дни. А ако съдържанието на мазнини в него е 2,5% може да гладува "само" 140 дни! Това трябва да се отчита и от акварелистите: при по-дългото им отсъствие е необходимо предварително да "угоят" рибките Важно е не само предзимното хранене на рибите, но и с какво точно се храни, т.е. от какви елементи се състои местния и запас. Необходимо е в организма на рибите да има натрупване на наситени мастни киселини. Съществено значение за успешното зимуване имат и условията, в които то протича - нежеланите резки смени на температурата и шумовете, които тревожат рибите. Както показват резултатите от научните експерименти, ако шараните биват разтревожени през зимата, те временно стават много активни и резервните им запаси моментално изгарят, а рибата умира от изтощение няколко дни след "пробуждането" и. Учените съветват за съхраняване на популациите на зимуващите риби да се държим по време на риболов колкото се може по-тихо, да ловим активните риби, а тихо зимуващите по възможност да не тревожим.

Особености на зимното хранене на активните риби

АКтивните през зимата риби не са малко, особено в реките, морето и други проточни водоеми. Риболовците задължително трябва да отчитат това при подбора на примамки, стръв и захранки. За разлика от топлото време на годината, през зимата рибата, за да оцелее, изисква повече белтъчна фина храна, т.е. тя трябва да е изключително от животински произход. Младите екземпляри охотно се хранят с рачета, едър планктон и други подходящи по състав и размер животински хранителни обекти. А по-едрата риба преминава на хранене с бентосни организми, червеи, личинки на насекоми. При ниска температура на водата рибите не могат да преработват расителна храна. Но, както се казва, гладът не пита и понякога дори едрите гладни риби кълват на растителни видове стръв.През зимата хранителната и двигателната активност на рибите в много по-голяма степен зависи от климатичните условия, отколкото в топлото време на годината.Наблюденията сочат, че рибите като цяло не обичат резките изменения на температурата.

Особености на поведението на рибите през зимата

През зимата рибата по правило се оттегля към местата, с възможно най-слабо течение и където не е необходимо да се придвижва бързо и рязко. Жизнените и сили са на предела и тя няма сила да се бори с течението. Речната, дори неспящата риба нерядко се отпуска в зимувалните ями близо до спящите им зимни съседи. В затворените водоеми неспящите активни риби следва да се търсят в местата с повече кислород и храна. Ако през зимата се наблюдават резки колебания на нивото на водата или има продължително затопляне, рибата отива на други места и се налага дълго да бъде търсена. Много е важно да се знае кога се образува лед. В първите дни на запечатването на водоема рибата затихва от неочакваната тъмнина и намаляването на кислорода. Но след 5 дни тихо, безветрено и безснежно време рибата започва отново да се храни в светлата част от деня, което е доста краткотрайно. По това време не спят и се хранят михалцата, расперът, костурът, бабушката, кефалът, мъздругата и някои други риби. В началото на ледостава костурите се държат изключително в плитките участъци. Колкото са по-дребни костурите, толкова са по-близо до брега. Щуката по това време практически престава да бъде хищник от засада, тъй като няма къде да я устройва, затова тя започва да вие като гладен вълк из целяи водоем. В затворените водоеми в началото на зимата е активна бабушката. Тя се държи сред остатъците от растителност на средна дълбочина. Бялата риба по това време също е активна. На нея не са и нужни укрития за ловуване, но най-често тя ловува сред растенията и каменистите укрития. Колкото по-дебел става ледът, толкова по-близо до брега се държи пасажът с бели риби.Платиката, скобарът и други в началото на зимата се преместват на дълбочина. Месец след образуването на здрав лед на много водоеми хранителната активност на  рибите отслабва и през февруарските студове те значително губят активност. В този период е най-добре да търсите рибите в големите водоеми или реки там, където има слабо течение и повече кислород. След първите значителни затопляния, когато през пролуките в леда започне да се оттича топла и богата на кислород вода, рибата става много активна и непридирчива към храната. Най-добре е през това време да я търсите в устията на вливащите се реки и потоци. В притоците се срещат едри шаранови риби, като платика, мъздруга и др. В този период и хищниците сменят своята дислокация: бялата риба се отправя към плитчините, костурът излиза на повърхността към самия ръб на леда. А зимната щука в края на зимата трябва да се търси близо до бабушките, костурите и други дребни риби. Започва периодът на активното и хранене - рай за риболовците.

В открита вода през зимата

В средната географска зона има достатъчно открити водоеми, които през зимата не замръзват. Поведението на рибите тук не се отличава съществено от лятното, както е на покритите с лед водоеми. Ще разгледаме реките с бързо течение и други открити водоеми, незамръзващи през топлите зими, което престана да бъде рядкост. Едно от главните отличия на такива водоеми е в това, че рибата там може да се струпва и на плитко, особено в слънчеви дни. На такива водоеми рибата често предпочита и участъците със силно течение, независимо, че е по-слаба: потокът вода и носи храната право в устата, а и кислородът е повече. Още един важен момент: през зимата много риби са с изострена чувствителност - те виждат и чуват по-добре и от по-голяма разстояние усещат аромата на храната. Това не се отнася до спящите и зимуващи риби - техните чувствителни органи също спят. Още един плюс на откритата вода е този, че през зимата на такива водоеми рядко има силна риболовна преса (без да броим бракониерите). Рибата като цяло е по-ненаплашена и може да бъде открита на прагове, близо до подводни струпвания, в привлекателните проточни места.