[caption id="attachment_368" align="alignright" width="300"]Морски дракон Морски дракон[/caption]

1. Семейство Морски дракони

Семейството на драконовите риби е представено от един род с няколко вида. Те обитават морското дъно и в Черно море живее само един вид. В основата на първата гръбна перка има отровни жлези, секрета на които, вкаран чрез убождане предизвиква силни, болезнени възпаления.

1. Морски дракон

В Черно море се срещат почти повсеместно. Тялото му има светлобежаво-кафяв цвят, изпъстрено е с тъмнокафяви и малки яркосини и жълти петна. ЦИпата между първите три лъча на първата гръбна перка е черна. Драконът притежава отровни жлези, разположени на първата гръбна перка. Секретът на тези жлези има силно отровно действие. При убождане се появява силна болка, която се разпространява бързо в организма на човека.

Какви са размерите на дракона? - Най-често срещаните екземпляри са с размер 15-20см. С какво се храни драконът? - Храни се с висши ракообразни, дребни видове попчета, скариди, морски мишки.

Къде най-често се среща драконът? - Най-често лежи полузарит в пясъчника на дъното, така че само очите му остават открити.

Устойчива ли е отровата на дракона? Отровата е неустойчива на висока температура и под въздействието на спирт или амоняк се разрушава. Върху убоденото място трябва да се наложи компрес от спирт или амоняк.

Употребява ли се за храна? - Месото му е вкусно и напълно безопасно за ядене, но след отстраняване на отровните жлези заедно с първата гръбна перка.

2. Семейство Морски кучки

Тялото е сплескано странично. Има от една до три гръбни перки. По Българското крайбрежие се срещат 6 вида. Видовете водят дънен начин на живот и обитават близката крайбрежна зона на морето.

Морска кучка - Първи вид

Тялото е сплескано странично. Муцуната е извънредно къса, с вертикален профил. На челюстите си от двете страни има по един кучешки зъб. Очите са сравнително големи. Гръбната перка е дълга, силно развита. Има две надочни пипалца. Цветът на тялото е кафяво-зеленикав, осеян с черно-кестеняви петна.

Какви са размерите на морската кучка? - Този вид достига до 7см. С какво се храни и кои води на Черно море обитава? - Морската кучка се храни основно с водорасли. Обитава близките крайбрежни зони на морето, обхванати от водна растителност и мидни обраствания. Употребява ли се за храна? Не.

Морска кучка - втори вид

Тялото е голо, сплеснато странично. Муцуната е къса, устата е малка. на челюстите си има по един добре развит кучешки зъб от всяка страна. Надочните пипалца са добре развити. Гръбната перка е дълга. Цветът на тялото е кафяв до светлокафяв. Главата и тялото са обсипани с тъмнокафяви петънца и точки.

Какви са размерите на морската кучка? - Този вид достига на дължина до 10см. С какво се храни и кои води на Черно море обитава? - Морската кучка се храни основно с водорасли. обитава близките крайбрежни зони на морето, обхванати от водна растителност и мидни обраствания. Употребява ли се за храна? Не

Автор: Митко Русев (Наръчник за любителя рибар)