На леко и двете риби се ловят по един и същи начин. Като по-едър морският кефал изисква по-здрави такъми – влакно, не по-тънко от 0,20 мм, докато иларията се лови на 0,12 мм. По същия начин е и с куките – иларията изисква куки номер 12, а кефалът – номер 6 -8. И двете риби са стадни, но не се плашат от пляскането на въдиците по водата. Напротив, привличат се и това е един начин за задържане на „ятото“.У нас тези две риби се ловят в устията на реките, вливащи се в Черно море, Ропотамо, Дяволска, Краач, Велека и Резовска. Активното им кълване започва още през пролетта и завършва през късната есен. Рибата е активна през целия ден, но най-добре се лови от 10:00 до 14:00 часа., особено при слънчево време. Общата постройка на въдицата се отличава с лекота.Плувката е много фина и чувствителна, като се избягва утежняването, плашещо предпазливата риба. Още повече, че тя не се балансира в изправено положение. Най-подходяща е плувката от гъше перо, като и пръстенчетата се изрязват и се оставя в естествения си бял цвят. Стръвта се пуска възможно най-близко до повърхността, но не по-дълбоко от две педи, като оптималната дълбочина се подбира опитно по време на риболова. С подобна линия се замята много трудно поради лекотата и се подбират дълги и леки телескопи ( над 4 метра ), с които стръвта се пуска вертикално в близост до „ятото“ риби. Може да се работи и с макара, която в случая е удобство, но може и без нея.

Техника на риболов

Стръвта се замята към мястото, където се забелязва присъствието на рибата, изчаква се няколко секунди и ако не последва кълване, отново се замята. Опитът е доказал, че лекото пляскане по повърхността на водата силно привлича рибата и задържа ятото в зоната на риболова. Най-трудно при него е улавянето на подходящия момент за засичане. Кефаловите риби са много предпазливи, защото налапват стръвта с върха на устата си, и ако усетят куката или съпротивлението на потеглянето, веднага плюят. Затова засичането трябва да става веднага, след всяко дори най-леко помръдване на плувката. И въпреки това процентът на успешните закачвания е само 30 на сто от всички кълванета. Така че този риболов е само за хора с отлични рефлекси и бързи реакции. Някои рибари се изхитряват и завързват под куката със стръвта повод 2-5 см. с тройка номер 12. Дори и да не успеят да засекат кълвящата риба с куката при забавено засичане, тройката ще закачи намиращата се все още над нея риба отвън, най-често за корема или долната част на главата. Така те повишават резултатността си около 50-80 %. И в двата случая стръвта трябва напълно да покрива куката от жилото до лопатката.Кефаловите риби са много вкусни, както за печене на скара, така и за осоляване. Те по нищо не отстъпват на прословутите лефер и паламуд. При чистене черната ципа в коремната кухина, както и кръвоносният съд под гръбнака се изчистват много старателно, защото придават на изпечената риба леко горчив вкус.