Дамянишки

В него може да се лови мряна, кротушка, речен кефал, понякога и скобар. В поречието е на р. Струма. Близо е до с. Дамяница, по пътя София-Благоевград-Кулата. Обект на риболов в него са мряна, кротушка, речен кефал.

Левнуновски

Намира се до с. Левуново, близо до шосето София-Благоевград-Кулата. Видовете риба в него са речен кефал, кротушка, мряна. Той е в поречието на р. Струма.

Марикостенски

Намира се близо до с. Марикостеново. Има мряна, кефал, кротушка. В поречието е на р. Струма.

Струмянски

Край с. Струмянци, в поречието на р. Струма. В него се лови мряна, кротушка, речен кефал, понякога и скобар.

Чучулигово

В близост е до едноименното село, в поречието на р.Струма. Има също кротушка, речен кефал, мряна, а понякога и скобар.