Риболовът с хранилка може да бъде толкова елементарен или сложен, колкото вие искате, но усуканата примка на влакното е може би най-лесният начин да избегнете оплитанията.Съществуват милиони вариации на основния монтаж с хранилка, но хранилката с примка е не само най-лесният, но и най-доказалият се като противооплитащ.Монтажът съдържа няколко компоненти, между които и къс отрязък от усукано удвоено влакно, и въпреки това работи максимално ефективно. С този монтаж с примка може да използвате затворени и отворени хранилки, както и най-различни видове стръв - от бели червеи и кастери до пелети и протеинови топчета. В предложения тук вариант е включен монтажът на косъм, с който може да се използват по-големи видове стръв, но той може да работи също толкова добре и без косъм с по-дребни видове стръв. Опитайте да варирате с дължината на повода. 15см работят добре, когато рибите се хранят уверено, но може да е необходимо удължаването му с 5-8см, когато рибите са по-капризни или кълват на пропадане.
 1. Нанижете хранилката на основното влакно, последвана от мънисто 3мм и микровирбел.
 2. Хванете 30см от края на влакното с две ръце - вирбелът трябва да виси по средата.
 3. Усучете двата края на влакното с пръсти в противоположни посоки докато се усуче цялото от средата, където е вирбела, до краищата.
 4. За да фиксирате усуканяи отрязък, вържете обикновено възел в края. Навлажнете го и го стегнете.
 5. Завършеният усукан отрязък трябва да изглежда така - 15см сдвоено усукано влакно.
 6. Усуканият отрязък държи хранилката далеч от основното влакно. Мънистото стопира хранилката до възела.
 7. Отрежете отрязък влакно 5lb (2,6кг) за повод между 15 и 90см.
 8. Ако използвате монтажа на косъм, вържете обикновен възел на повода. Стръвта е 10мм, така че направете повода 8мм.
 9. Нанижете куката на повода и я позиционирайте така, че косъма да застане зад куката.
 10. Направете 10 намотки надолу около куката и след това прокарайте края на повода през ухото на куката. Стегнете възела.
 11. Втржете повода към микровирбела в края на усуканото основно влакно с двоен възел от 5 намотки.
 12. Нанижете пелета на косъма с помощта на фина игла за стръв.