Причината да е толкова ценен, е че той позволява на риболовците лесно и бързо за вържат монтаж, при който стръвта да бъде отдалечена от куката. Това може да прозвучи странно, но връзването на монтажа по този начин ни дава шанс рибата да не усети куката веднага щом поеме стръвта, като същевременно жилото на куката през цялото време остава открито, осигурявайки така сигурно закачане на рибата всеки път.Освен това благодарение на този възел може да се използват и такива видове стръв, които иначе не биха могли да се поставят директно на куката – като твърди пелети и плуващи протеинови топчета.Тези видове стръв могат да бъдат пробити, за да бъдат нанизани на косъма и след това да бъдат фиксирани с помощта на стопер.%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%b5%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%8a%d0%bcСтъпка 1:  Вържете малък клуп в края на повода, отрежете свободния край и промушете влакното през гърба на куката.Стъпка 2: Издърпайте повода през ухото на куката, докато косъма достигне желаната дължина от извивката на куката. След това хванете косъма здраво и започнете да намотавате повода около стеблото на куката и косъма.Стъпка 3:  Правете намотките колкото се може по-стегнато, продължавайки да намотавате надолу по стеблото докато намотките се изравнят насрещно с нивото на жилото на куката. След това направете една финална намотка нагоре и над другите намотки. Накрая отново промушете края на повода откъм задната част на ухото на куката. Издърпайте и стегнете възела.

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=wVWswFFtZBY