Стената е разположена непосредствено до Монтана, а самият язовир е голям по площ и доста дълбок. Основно се пълни от едноименната река, устието на която при с. Г. Церовене е привлекателен обект – има множество прокопани изкуствени езера, които съдържат много риба. Голям приток е и река Бързия при брега откъм Берковица, също много посещавано място. Около по-голямата част от брега минават асфалтирани пътища, някои от които влизат направо във водата. Основни видове риба са костур, каракуда, скобар, платика, уклей, речен кефал и шаран. Ловят се и пъстърви, при това по правило със значителни размери, но твърде рядко, за да се приемат като основен вид. На водоема е разрешен изключително спортен риболов, но това не го спасява от километричните мрежи на „алтернативните риболовци“, в резултат на което рибните запаси са намалели значително. Риболовства се предимно на плувката, на стръв червей (торен и бял), също така се използват царевица, варено жито и хляб, малка рибка (когато се търсят костур и клен), а по-рядко употребявани са изкуствените примамки – блесна и блудо. На тежко се търсят предимно шаранови риби, но само на определени места, тъй като дъното не е почистено от драки, дървета, както и от къщите на залятото село Живовци. Освен посочените места има и множество други привлекателни участъци, които заслужават да бъдат описани.