Успехът при риболова с изкуствени примамки често зависи от много фактори. Така например, изборът на място и примамка до голяма степен определя дали ще ловим щука, костур или бяла риба. За автора - Гунар Шад пътят към улова започва още у дома с избора на правилната въдица.Често заставам пред въдиците си в размисъл "Да взема ли въдицата с обикновен връх или с бърз?" Какъв строй трябва да има бланката на въдицата, за да играе оптимално добре примката? Доколко е важен за успешния риболов правилният избор на връх мога да ви опиша с един пример. Имам един добър приятел - Малте, който не беше уловил нито един костур с размер над 40см, защото близо до дома му нямаше водоем, който да се обитава от едри раирани хищници. Когато в разгара на зимата открих точка с такива риби, го поканих на риболов да половим едри костури. За коледа Малте получи подарък нова въдица и без особено да се замисля, че тя съвсем не е като старата, взе въдицата със свърх бърз строй (Extra Fast Taper) на водоема. Тогава с него бяхме с абсолютно идентични макари, влакна, поводи и примамки, само въдиците ни бяха различни. И количеството уловена риба беше различно. За 6 часа риболов аз улових 34 риби (щуки и едри костури) с различни размери, докато в същото време Малте извади само 2 щуки. Именно на вечерта открихме, че примамките ни при еднакъв стил на водене се движеха съвършено различно! Примамката на въдицата на Малте се движеше във водата почти без никаква игра, докато моята със същата скорост на водене изпълняваше прекрасен танц. Причината за това беше ясна. На следващия ден той улови на една от взетите от мен въдици първия си костур с дължина над 40см. След тези събития аз се позаинтерсувах от строя на така наречените Taper-въдици.

Тънки различия

"Taper" не бива да се характеризира просто с думите "параболичен строй" или "непараболичен строй". Понятието "Taper" трябва да се диференцира малко по-тънко. При описанието на кривата на извиване на бланката на въдицата, преди всичко трябва да се отчита, че става дума за извиването и по време на подаването на примамката, а не само при извиването при ваденето на рибата и засичането и, дори ако то често се явява решаващо за успеха на риболова. Докато в Европа на повечето въдици указват само дължината и теста, в напредналите в риболовно отношение страни, като Япония и САЩ често върху въдицата или в каталога може да се намери именно оописанието "Taper". Но какъв връх е подходящ на първо място? За по-лесно ще разгледаме екстремалните случаи. Върхът с голяма крива на извиване по време на подаване на примамката се счита за бавен - Slow Taper. Такъв връх се използва от много риболовци за водене на повърхностни примамки, преди всичко стикбейти, които в стила "walking-the-dog" трябва да се плъзгат над водната растителност или над намиращите се на повърхността пасажи с дребни рибки. С въдица с такъв връх може да се постигне превъзходна пороводка на примамката. Благодарение на силната извивка, която при въдиците Slow Taper екстремални случаи може да стигне почти до дръжката, възниква отлично натягане на влакното между въдицата и примамката. Ако ритъмът на проводката при къси джъркови движения се наруши, може да се опрем на работата на тези въдици. Натягането на влакното не отслабва така бързо, както става с въдиците с бърз връх - Fast Taper. Другото приемущество на въдиците Slow Taper се проявява при риболов на едри распери с примамки тип кранк, доколкото, когато взимат примамката, те са по-внимателни от костура или щуката. При риболов с кранкове най-често използвам бланки тип Regular Taper по различни причини. Например, защото такъв хищник, като костура, който поглъща своята жертва, а не просто я хваща, може по-добре да вземе примамката. Но по-важното е, че някои модели кранкове с въдици Fast Taper вървят добре само при определена скорост на водене. Но тези кранкове имат значително по-стабилен ход и на тях се лови повече риба, когато се използват с по-меки въдици.

Оптимално водене и ловене

Други възможности демонстрират въдиците Extra Fast Taper. За мен те са много важни при използването на почти всички силиконови примамки и фини техники на риболов, когато можем да склоним хищната риба към кълване само с бързи и кратки движения на примамката над дъното. Ако при това ловим със Slow Taper въдица, ще се сблъскаме с трудности при подаването на примамката на голяма дистанция и при засичането на рибата. Бланките на въдиците Fast Taper и Extra Taper позволяват дори при риболов с единични офсетни куки да се обезпечи надеждно засичане на рибата на голяма дистанция. Трябва да отбележа, че суимбейтите, спинърбейтите и по-големите примамки тип "minnow" предпочитам да подавам с въдица Regular Taper, а на стикбейти охотно ловя с въдица Fast Taper. Даже при не много удачно подаване на примамката успявам да засека по няколко щуки повече. Кълването се усеща много по-отчетливо. Често риболовците задават въпроса за безупречната универсална въдица. Ще коментирам това така: когато искам с комфорт да ловя риба, не бих взел със себе си десетки различни въдици, а ще направя избор в полза на модела Regular Fast Taper (средно-бърз строй). Из множеството различни примамки бих взел туистери, кранкове, джигове, колебаещи се блесни и др. - измежду тях винаги ще се намерят такива, с които при проводка с Regular Fast Taper няма да направим екстремални грешки.

Taper - въпрос на строй

Extra Fast Taper - само 1/10 от бланката на въдиците е гъвкава; останалата част е по-твърда и преминава в така наречения скелет.Fast Taper - имат по-голяма гъвкава част, която достига до 1/5 от дължината на въдицата, след което започва скелетът.Regular Fast Taper - риболовецът разполага с 1/3 от бланката за презентиране на примамката; с тях сравнително добре се провеждат много примамки, така че тези въдици могат да се нарекат универсални. Regular Taper - тези въдици са още по-гъвкави, като огъващата се част е почти половината от бланката. Slow Taper - най-гъвкавите модели при подаване на примамката. Гъвкавата част на такава спинингова въдица съставлява почти половината от дължината и, а при някои модели може да стигне дори до дръжката.