Ще споделим познанията и опита си в риболова по Рилските и Пиринските езера. Става въпрос за следните методи: на дъно, булдо с мухи, булдо в комбинация с воблер и мухи, както и спинингов.

Такъми

Посочените методи се практикуват и в Рилските и в Пиринските езера, такъмите са едни и същи. За риболов на дъно са приложими прътове с дължина 200-330 см с акция 30-60 гр. или 40-80 гр. Средно големи макари, по възможност бързо оборотни с преводно число 1:5,0. В зависимост от монтажа, оловата са подвижни или с ухо. Монтажът с подвижно олово е по-подходящ за риболов на рибка. Фиксираното олово с една – две куки над него ( на чепаре) е предпочитано при риболов на червеи или ручейници.

Не споменах за рибата обитаваща езерата, тя е два вида: балканска пъстърва и сивен. В повечето статии пъстървата се посочва като дневен хищник. Вярно е, но това не се отнася за едрите екземпляри, те са най-активни през нощта. Именно те се ловят на посочения от мен метод – с подвижно олово. По принцип рибките за стръв са лешанки, които можете да си наловите с гол телескоп и фин монтаж на плувка и стръв бял червей.Ако сте решили да се посветите на дънен риболов и да хванете едри пъстърви, е добре да пренощувате 1-2 вечери, около водоема.

За риболов на блудо с мухи и комбинация мухи и воблер, са ви нужни лек прът или телескоп с дължина 270-300 см. оборудван с малка, но здрава макаричка. Влакно 0,20-0,22 мм, мухите са същите които се използват при риболов с мухарка за пъстърва. Плуващите воблери 3-5 см имитация пъстърва са подходящи. Блудото трябва да е от по-големите модели. След като се напълни до половината с вода, е добре да се заметне на 40-50 м. Монтажът само с мухи е следният. Две мухи над булдото на 80-100 см, и една муха под него на същото разстояние. Монтажът мухи и воблер е следният: вместо последната муха под булдото се връзва воблер.

За спинингов риболов: пръчката и макарата са същите, влакното е 0,16-0,20 мм, нужни са въртящи блесни с 0-3 със сребрист или златист цвят, клатушки 3-6 см със сребрист цвят, плуващи воблери 5-7 см и потъващи 3-9 см. Добри са блесните на MEPPS, воблерите на RAPALA, приложима е и комбинацията от воблер и блесна на Синя лисица. При риболов на блудо и спинингов риболов е добре времето да е ветровито, най-вече при наличие на вятър и вълнички пъстървата се качва към повърхността. За красотата на природата няма да се спирам. Все ще се убедите за нея по снимките.Повечето риболовни принадлежности можете да ги намерите в нашият риболовен магазин на адрес: https://ribarnik.com/