Башлииски

Лежат в циркуса Башлиица. Изходен пункт и за трите Башлийски езера е х. “ Яне Сандански”.

Белеметски

Това са 13 постоянни и 2 временни езера, от които за риболов са разрешени Тевното и Четвъртото. Изходен пункт за тях е х. “ Яне Сандански”.

Бъндеришки езера

Общият брой на Бандеришките езера е 15 ( 13 постоянни и 2 временни) и от тях води началото си р. Бандерица. Най-известни са Дългото и Рибното езеро. Във водите на Рибното може да се лови балканска пъстърва и севен. Дългото Бандеришко езеро е над Рибното. То е около 100 м по-високо и водата, която източа от него, се влива в Рибното. Изходен пункт за тях е Банско и х. “ Вихрен”.

Валявишки езера

От 15 езера, разположени в циркуса Валявица, риболовът е разрешен само в Голямото и Долното.

Василашки езера

За спортен риболов са разрешени само 4 от десетте Василашки езера ( Горното, Дъговидното, Рибното, Тевното), легнали в циркуса Василаки. От тях започва и Василашката река. Изходен пункт са Бнско и х. “ Демяница”.

Влахински

Общият им брой е 5. Наричат ги още Елтепенски. Риболовът е разрешен във Второто и Четвъртото. Изходен пункт е х. “ Вихрен”.

Гергийски езера

Намират се в циркуса Гергийца. За риболов са разрешени Второто, Третото и Четвъртото езеро. Изходен пункт е х. “ Вихрен”, от която до езерата се стига за около 3 часа.

Горното Газейско езеро

То е най-високото от всички Пирински езера. Намира се под в. Газей. От х. “ Демяница” до него се стига за 2 часа.

Кременски езера

Спортният риболов е разрешен в 2 от общо 5-те Кременски езера ( в Горното и Долното). Изходен пункт за тях е х.” Попово езеро”.

Къркъмски езера

Намират се в Къркъмския циркус. Водите им изтичат в р. Демяница. Риболовствува се в по-голямото от тях. До Къркъмските езера се стига от Банско и х. “ Демяница”.

Митрево

То лежи в Демиркапийския циркус. Дълго е над 100 м . Изходен пункт е х. “ Пирин”. До хижата се стига за около 5 часа от Мелник.

Овинатски езера

Те се намират под в. Муратов (наричан още и Овинатски). Най-голяно от тях е Хвойнатото езеро. Изходен пункт са Банско и х. “ Демяница”.От града до хижата се върви около 4 часа по добре маркирана пътека.

Попови езера

Намират се в Папазгьолския циркус в Пирин. Общият им брой е 24. Риболовът е разрешен в Голямото, Третото, Деветото и Единадесетото езеро. Изходен пункт за тях е х. “Гоце Делчев”, а за самата хижа- гара Добринище.

Превалските езера

Носят името си от седловината Превала ( в циркуса на р. Демяница). Подходящи за риболов са Второто и Четвъртото езеро. Изходен пункт е х. “ Демяница”.

Синашки

Намират се под в. Синаница. За риболов е разрешено по-голямото. До него се стига по маркирана пътека от х. “ Яне Сандански”.

Спанополски езера

ОТ 10-те езера за спортен риболов са разрешени само Второто и Четвъртото. Изходен пункт за тях е х. “Яне Сандански”, а за нея - гр. Сандански.

Типицки

Риболовът е разрешен в Горното и Долното езеро. Надморката им височина е над 2300 м. Изходен пункт е х. “ Демяница”.

Тодорини езера

И 2-те Тодорини езера ( Горното и Долното) са разрешени за спортен риболов. Намират се на около 2500 м. надморка височина. Иходен пункт са също Банско и х. “Демяница”.

Чаирски

Това са 12 езера, до които се стига от х. “Яне Сандански”. За спортен риболов са разрешени Първото, Петото, Шестото, Осмото и Деветото.