Вапски езера

Двете Вапски езера се намират в Централния дял на Рила. Като изходен пункт може да се използува х. “Рибни езера”.

Второ Реджепско езеро

Наречено е така по името на в. Реджепица. До него се отива по маркирана пътека за около 2 часа от х. “ Семково” или пък (пак по маркирана пътека) от х. “ Рибни езера”.

Гранчарско

Намира се в Източна Рила. На брега му е построена х. “ Борис Хаджисотиров” ( “ Грънчар”), край която минава високопланинският път от Самоков за Разлог. Езерото е над 2230 м надморкса височина и е над 600 м дълго. От гр. Якоруда до хижата се стига за около 5 часа.

Мъртвото Якорудско езеро

То се доста дълбоко езеро- около 16 м. Зарибено е с балканска пъстърва и сивен. До него може д се стигне също от гр. Якоруда или по високопланинския път Самоков - Белица.

Първото Якорудско езеро

Намира се в голям циркус, ограден от върховете на Налбант ( Ковач) и Сухата Вапа в Източна Рила. От град Якоруда ( по маркирана пътека) до него се стига за около 4-5 часа.

Сухото (Белишко) езеро

Намира се в Централна Рила, на югоизток от в. Попова капа. Зарибено е с балканска пъстърва и сивен. До него може да сестигне от гр. Белица и х. “ Семково” (от хижата до езерото по маркирана пътека се върви около 3 часа) или от гара Якоруда до х. “Трещеник”, а от там по маркирана пътека до езерото.