Това творение за подледен риболов е конструирано в Япония и е предназначено за ловене в отвес на затворени водоеми или реки със слабо течение. Има тяло от удароустойчива и студоустойчива ABS материя. Издължената опашка гарантира максимално отклонение от вертикалата, което до голяма степен характеризира играта на такъв тип примамки. По време на паузите балансьорът винаги се връща към изходно положение с главата напред. Тази автентичност на движенията няма как да не събуди вниманието и да не изостри апетитите на хищника.В гръбната част  са обособени три отверстия за прикрепване. Играта на Mebaru е различна при различните варианти на прикрепване към вирбела. Ако се привърже към средното „ухо“,примамката ще се отклонява с максимален мах по вертикала.Този вариант е подходящ при нужда от привличане на хищници от разстояние.Привързване към предното „ухо“ придава на балансьора по-агресивно поведение по вертикалата. Препоръчва се при облавяне на нови територии и търсене на „горещи зони“.Ако се ползва задното “ухо“, ще се придаде по- умерено поведение на примамката, с по–ограничени отклонения. Това е ефективен подход във времето на „глухозимие“, когато рибата е мнителна и със забавени рефлекси.Цветовите варианти са най-разнообразни. Има даже и специална „кървава серия" с имитация на капчици кръв по тялото. Дали тя действително ще се окажат стимулатор на кълване, най- добре може да се провери в практиката…