Много мъртви рибки отделят мазнини и кръв, но е възможно и допълнително да ги ароматизирате, за да ги направите по-привлекателни. Въпреки, че на пазара няма много ароматизатори, предназначен специално за риболов на хищници, и наличните са достатъчни. Най-добрият начин е да инжектирате ароматизатора в рибката. Така ароматът се отделя по-равномерно и продължително във водата. Голяма част от ароматизаторите са на маслена основа, класическата игла за спринцовка за еднократна употреба няма да ви свърши работа, тъй като ще се запуши. Трябва да си намерите по-голяма спринцовка и игла. Това ще ви позволи да инжектирате мазните добавки в ароматизатора лесно и бързо.

Инжектиране на стръв

Добавянето на допълнителен аромат в стръвта е лесно, но трябва да внимавате. Първо трябва напълно да размразите рибките, в противен случай тя няма да поеме допълнителната ароматизирана течност. Размразените рибки инжектирайте на твърда повърхност, НЕ върху ръката си. Напълнете спринцовката с ароматизиращата течност и пронижете дълбоко тялото на рибката, инжектирайки и определено количество. Прободете така рибката на колкото места искате. Когато ароматната течност започва да се стича от рибката, може да е заметнете във водоема.