В тази статия известният английски експерт Стив Рингър встъпва в ролята на "учител", който ще помогне на "ученика" да подобри техниката си на риболов. Това, на което ще учи своя "ученик", ще ви помогне и на вас.

1. Пусни плувката по-надолу!

Наблюдавайки как Мат постъпва с плувката при първото замятане, Стив веднага прави забележка: "Държейки плувката в такова положение, ти правиш една от най-разпространените грешки. Ти придърпваш плувката твърде близо до върха, затова не можеш без участието на плувката както следва да натовариш въдицата при замятането и по този начин отслабва и силата на замятането ти. Много риболовци издърпват влакното до такава степен, че плувката се оказва на 15-25см от върха и тогава монтажът лети накъдето си иска, съвсем не в целта. По тази причина става и оплитането на влакното и монтажът става негоден, преобръщайки се във въздуха. Остави повече влакно под върха, примерно не по-малко от 90см между върха и плувката преди да заметнеш монтажа. Когато добиеш по-голяма точност на замятането, може още повече да увеличиш това разстояние."

2. Замятане през глава

Удължавайки разстоянието между плувката и върха до 90см, Мат започна да отвежда въдицата встрани, държейки я паралелно на земната повърхност, така че тя се оказа под ъгъл почти 90 градуса спрямо платформата, на която стоеше, т.е. под прав ъгъл спрямо направленеито на замятането. Като много други риболовци, и Мат е привикнал да замята такъма отвеждайки въдицата встрани. "Почти е невъзможно точното замятане на такъма в набелязаната точка посредством странично замятане. Действайки по този начин, ти просто губиш време, без да имаш възможност да попадаш всеки път в една и съща точка, а това води до още по-голямо оплитане на монтажа. Мекото замятане през глава дава много по-добри резултати. Когато въдицата се намира право под очите ти, е много по-лесно да се направи пределно точно замятане". Стив вдигна въдицата на Мат по-нависоко, помоли го да отведе въдицата назад над дясното си рамо и я фиксира позиция 2 часа.

3. Внимателна подготовка

Следващата степен в процеса на подобряване на техниката на замятане е изборът на постоянен ориентир на противоположния бряг. И тук, по мнението на Стив, много риболовци правят грешки. Без точен ориентир замятанията твърде често стават встрани на основната захранена точка, в резултат на което примамката пада във водата неточно. "Намериш ли си подходящ ориентир срещу тебе, винаги точно ще знаеш накъде да насочиш монтажа при замятане през глава и скоро ще започнеш да попадаш в една и съща точка. Когато ловиш на плувка, при всяко ниво на майсторство монтажът ще се спуска малко неточно. Това няма особено голямо значение, защото почти е невъзможно през цялото време да попадаш в точка с размери на монета. Но при всяко замятане е нужно да попадаш в пределите на петно с диаметър около метър, където трябва да се стремиш да попада и захранката. Това ще ти помогне да концентрираш рибата в точката на риболов и тогава в течение на деня ще хванеш най-много риби."

4. Открий и задържи

Готвейки се за замятане, за да гарантира точния полет на плувката, Мат поема с показалеца си влакното с тест 1,8кг, запълващо шпулата на макарата, и открива бигела. Той прави това, за да става оплитане на влакното, когато започне да се изнизва от шпулата по време на замятането.

5. Плавно замятане

В дясната ръка Мат удържа макародържача, подхванал с влакното с показалец, а с лявата ръка държи основата на дръжката. Започвайки замятането, той отвежда въдицата зад гърба си, проверявайки свободния ход на влакното през водачите, и насочва въдицата напред. Ръководейки се от съветите на Стив, той отпуска влакно, когато въдицата достигне позиция 10 часа. Благодарение на дългото разстояние между плувката и върха на въдицата, монтажът полетя по плавна траектория в набелязаната точка.

6. Пясък и заплитане на влакното

След няколко замятания на Мат на Стив му стана ясно, че "ученикът" му започва забележимо да владее по-добре такъма. Поредният проблем се състоеше в това, че на Мат не му се отдаваше да контролира полета на монтажа. Всеки път ваглерът се приводняваше с шумно пляскане, като при това едновременно на същото място падаха и тежестите и куката със стръвта. Така Мат регулярно оплиташе монтажът си.

7. Най-важната стъпка

"Добре, каза Стив, ти постигна правилно направление на замятането. Сега е нужно да се научиш да спираш полета на плувката точно преди падането и във водата. Просто допри показалеца си към влакното, докато то се изнизва от шпулата, и го притиска, за да пада плувката бавно надолу." Благодарение на умелото му ръководство, Мат скоро започва да спира полета на плувката. Оказва се съвсем нетрудно да се придържа влакното с пръст и да се забавя по този начин полета на плувката в последния момент преди нейното приводняване.

8. Охлабване

Накрая вместо удар във водата със силен плясък, монтажът започна меко да се спуска на опънатото влакно, предизвиквайки само известни смущения по водната повърхност - явен признак, че не се оплита при замятането. "Когато целия монтаж се изпъва, а след това във водата потъва по плавна дъга, стръвта се спуска по-естествено. Затормозяването на хода на влакното позволява на стръвта да пада по-добре, което довежда до увеличаване на количеството кълванета. Това как се приводнява плувката оказва пряко влияние на качеството на риболова."

9. Потопяване на влакното

След приводняването на плувката отпуснете върхан а въдицата под водата и бързо завъртете дръжката на макарата 4-5 пъти, за да изпънете и потопите влакното под водата. Потопяването на влакното ще ви позволи да избегнете образуването на корем на повърхността и неестественото движение на плувката встрани от захранката. По-рано Мат не правеше това, но когато осъзна важността от запазването на положението на плувката и концентрацията на захранката в една точка, това стана още по-голямо достижение в усъвършенстването на стила му на риболов.

10. Повторението - ключ към успеха

Усвоявайки техниката на замятане, по-нататък е необходимо да се стремите към това такъмът постоянно да лети по една траектория и да попада в захранена точка при всяко замятане. От стабилността на тази работа зависи успеха от риболова. "Твърде често риболовците развиват комплекс, мислейки си, че е необходимо специално майсторство или чудодейна стръв, която съществено ще измени ситуацията, ако бъде използвана в риболова. На практика успехът е резултат от правилното усвояване на основите на риболова. И тогава всичко става много просто!"