От съществено значение за риболова е правилният избор на мястото, където той ще се извършва.

Колкото и грижливо да е монтирана въдицата, каквато и стръв да се заметне във водата ( безусловно това са важни неща ), не може да се очакват задоволителни резултати, ако мястото не е добре избрано.

Във водоемите където се извършва спортен риболов с въдица, се срещат различни видове риба. По всяко време на денонощието те се придвижват в зависимост от температурата на водата, от колебанието на водното ниво, от количеството на естествено попадащата или намираща се във водата храна и от сезона. По такъв начин през различните часове на деня рибките извършват по-дълги или по-къси преходи ( миграции ).

Когато водоемът е познат, въдичарите по-добре се ориентират и знаят предварително къде и каква риба се задържа, но когато се предприеме риболов в непознати водоеми, изискват се знания и умения по външни признаци да се определи местонахождението на рибата. При избора на участък се изхожда преди всичко от рибата, която ще се лови. ЩУКАТА например предпочита участъците обрасли с по-богата водна растителност. БЯЛАТА РИБА и МРЯНАТА отбягват тези места и се придържат към по-чистите песъчливо-каменисти дъна на водоемите. Там има и по-големи скални блокове, които са сигурни убежища в случай на опасност. ШАРАНЪТ, КАРАКУДАТА, СОМЪТ, ЛИНЪТ и някои други риби се придържат както около водната растителност, както и към тинестите дъна на водоемите. Там те ровят в тинята, за да търсят храна. Има обаче и такива риби, които изобщо не обитават застояли водоеми. Такава е например ПЪСТЪРВАТА, която се задържа в дълбоките вирове и пенливите бързеи на планинските реки и ручейчета. Тя се среща още в някои по-богати с кислород високопланински езера и язовири. Там предпочита по-долните пластове на водата. По начало рибата се задържа най-често в местата, където намира храна. Това са заливите, крайбрежията, места обрасли с тревна водна растителност, и местата, където се вливат рекичките във водохранилището.

В различните части на водоема се среща различна водна растителност – тръстика, папур, хвощ и др. Рибата има различно отношение към нея. Например тръстиката е с твърди стъбла и при вятър, буря и други течения шуми, а този шум плаши рибата и тя бяга. Друго е положението с папура. В него се задържат както ЩУКА, БАБУШКА, КОСТУР,  така и почти всички останали риби от семейство ШАРАНОВИ. В него хищните риби се скриват и от засада очакват плячката си.

В по-големите дълбочини, където друга растителност липсва, голямо значение за живота на рибите имат водораслите. Те са почти единственият източник на кислород в тези места, когато по някакви причини въздух не може да проникне надолу. При това водораслите служат за храна на мекотели, личинки и други, с които на свой ред се хранят рибите. Силното им разрастване през лятото е придружено и от силното гниене на умиращи водорасли. Те не пропускат светлината и във водата под тях липсва кислород. Ето защо в такива места риболовът е труден  и те трябва да се отбягват. Сравнително малкото свободно място, останало между водната растителност, е винаги подходящо за риболов. Речният КОСТУР и по-големите БАБУШКИ  често се навъртат там . Пускането на кукичките със стръвта става на самото свободно място или близо до него.

През есента ( с понижаване на температурите ) почти всички риби се придвижват към дълбочините. Следователно и риболовът в този период е по-резултатен „на тежко“. През лятото някои риби, като РЕЧНИЯ КЕФАЛ и УКЛЕЙ-ката, обитават и по-горните пластове, докато другите през цялото време остават на дъното ( сомът, бялата риба, шаранът, кротушката, каракудата и др. ). За риболов на хищни риби със спининг и изкуствена муха добри места са бреговите зони на островите, намиращи се навътре във водата, а през лятото – плитчините и протоците, съединяващи два отделни водоема. Присъствието на хищни риби не е трудно да се определи, защото те преследват своята плячка и често изскачат над повърхността на водата, което се забелязва от наблюдателните въдичари.

Както беше казано, през различните сезони рибата мени своите местообитания, особено през горещите летни дни. През това време кълването и за дълго се прекратява в обичайните за нея места. Затова въдичарите трябва да знаят поне две-три места, подходящи за риболов в различно време. За това се изисква голям опит, наблюдателност и съобразителност.


Сподели с приятели

Автор

Всичко за риболова: водоеми, статии, новини, рецепти, уроци и всичко, което може да помогне на рибарите, ще го намерите само тук!

Оставете коментар

error: Съдържанието е защитено!